ความเรียบง่ายไร้กาลเวลา: การมีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคมบริโภค

Original price was: 250 ฿.Current price is: 213 ฿.

สินค้าหมดแล้ว

ความเรียบง่ายไร้กาลเวลา: การมีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคมบริโภค
Timeless Simplicity: Creative Living in a Consumer Society

การเร่งรีบ แข่งขัน ด้วยจุดประสงค์ที่ลิดรอนภาวะความสุขของชีวิตโดยไม่ยั้งคิดตลอดมา ที่สุดก็จะมีสัญญาณเตือนจากจิตวิญญาณด้านในเรียกร้องให้นำมันกลับคืนมา จอห์น เลน ได้ร้อยเรียงประสบการณ์การปรับปรุงชีวิตให้สมถะและเรียบง่าย ที่ไม่ใช่ความตระหนี่ถี่เหนียว ชี้ชวนให้เท่าทันกระแสบริโภคนิยม และลดความต้องการที่ไม่จำเป็นลง เพื่อเปิดที่ว่างให้กับการสร้างสรรค์และมีความสุข ณ ปัจจุบันขณะ ถ้อยความอันทรงพลัง แนวปฏิบัติที่ไม่ซับซ้อน อ่อนโยนต่อชีวิต และความเรียบง่ายอย่างเต็มใจ จอห์นได้ส่งต่อคุณค่าใหม่มาแตะเบรคให้กับสังคมบริโภคนิยมที่เราก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วย

หากกล่าวถึงคุณค่าของความเรียบง่ายอย่างเต็มใจที่ว่านี้ ไม่ได้ปฏิเสธความสะดวกสบาย หากแต่ยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับความฟุ่มเฟือย ไม่ได้ปฏิเสธความเร็ว หากแต่ตั้งคำถามกับความวุ่นวายโดยไม่จำเป็น ไม่ได้ปฏิเสธความรวย หากแต่รู้จักพอใจที่จะยากจน และยิ่งไปกว่านั้นคือการพัฒนาความมั่งคั่งทางจิตใจ ให้ค่ากับเสรีภาพในการเลือกอย่างพิจารณามากกว่าประพฤติตามคำสั่งอยู่ร่ำไป และสาระในภาพรวมก็คือ ชีวิตจะดีงามอย่างไรจึงจะไม่สุดโต่งและไม่น่าเบื่อ ฯลฯ ศิลปะการใช้ชีวิตเรียบง่ายเหล่านี้รอคอยเราอยู่ทุกโมงยามให้เราเอื้อมไปแตะ

ราคาปก 250 บาท

จอห์น เลน (John Lane) (1930 – 2012)

เป็นจิตรกร นักเขียน และนักการศึกษา เขาเป็นประธานของดาร์ทิงตัน ฮอลล์ ทรัสต์ ประธานผู้ก่อตั้งศูนย์ศิลปะบีฟอร์ด และเป็นกำลังสมองสำคัญในการริเริ่มชูมาร์กเกอร์คอลเลจ งานเขียนชิ้นสำคัญของเขา ได้แก่ ความเรียบง่ายไร้กาลเวลา: การมีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคมบริโภค (Timeless Simplicity: creative living in a consumer society), พลังความเงียบ: เปิดพื้นที่เพื่อความสร้างสรรค์ (The Spirit of Silence: Making Space for Creativity), สู่วัยชราอย่างมีศิลปะ: แรงบันดาลใจเพื่อชีวิตที่งามอุดม (The Art of Aging: Inspiration for a positive and abundant of later life), ต้นไม้สายใยชีวิต: ศิลปะกับความศักดิ์ ประกายการหยั่งเห็นในสุนทรียทัศน์ใหม่ (The Living Tree Art and the Sacred), ความงามข้ามกาลเวลา: สุนทรียธรรมในศิลปะและชีวิตประจำวัน (Timeless Beauty in the Arts and Everyday Life) จอห์น เลนเสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย 82 ปี