ผู้นำแห่งภูฐาน: อดีต อนาคต ในดินแดนแห่งความสุข

100 ฿

ผู้นำแห่งภูฐาน: อดีต อนาคต ในดินแดนแห่งความสุข
ผู้เขียน: กรรมะ อุระ (Karma Ura)
ผู้แปล: กุณฑ์ สุจริตกุล, วัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด
ปีที่พิมพ์: 2558
จำนวนหน้า: 224
ISBN: 978-616-7368-67-2

เฉกเช่นผู้ที่เกิดมาเป็นผู้นำ ส่วนมากจะมองการณ์ไกลมากกว่ายุคสมัยปัจจุบันที่เขาอยู่ พระองค์ได้ทรงแสดงถึงวิสัยทัศน์ที่ก้าวผ่านสังคมไปหลายสิบปี โลกเราปัจจุบันมีปัญหามากมายรวมถึงประเทศภูฐานเองนั้น การมองมาหา ความสุขมวลรวมประชาชาติหรือ GNH นั้นสะท้อนถึงการใคร่ค้นหาความสมดุลและการพัฒนาที่เป็นองค์รวม

มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่สามารถเสียสละเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น ธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม จิตวิญญาณ การใช้เวลาที่สมดุล สุขภาวะของจิตใจ สุขภาพ และ การศึกษา พระองค์ทรงได้ตรัสว่าในฐานะที่เราเป็นสังคม เราต้องมีปรัชญาของการพัฒนาที่เป็นเอกลักษณ์ ถ้าเราจะทำให้คนของเรามีความสุข ความพอใจ และที่สำคัญที่สุดจากแก่นความหมายของปรัชญาในการพัฒนา ความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness – GNH) ของพระองค์คือ ท้ายที่สุดเราไม่ควรจะต้องมีทุกอย่างในโลก ยกเว้นแต่ความสุข และความพอใจในชีวิตที่มีความหมาย