วิพากษ์จีดีพีฉบับชาวบ้าน

20 ฿

สินค้าหมดแล้ว

หนังสือขายตามสภาพ

วิพากษ์จีดีพีฉบับชาวบ้าน: สำหรับ นักเรียน นักศึกษา และทุกคนที่ ใส่ใจในเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและความเป็นอยู่ที่ดี

เขียนและเรียบเรียง: สฤณี อาชวานันทกุล
ราคา 110 บาท
ISBN 978-616-7368-08-5

“จีดีพีวัดทุกอย่าง ยกเว้นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีคุณค่า”
– โรเบิร์ต เคนเนดี, 1968

“ระบบเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเฉพาะตัวเลขจีดีพีทำให้ระบบเศรษฐกิจเป็นออทิสติก คือเป็นอัจฉริยะทางตัวเลขแต่เชื่อมโยงกับโลกแห่งความจริงไม่ได้เลย จีดีพีชี้ช่องให้ได้เงินมาด้วยการทำลายตัวเองอย่างไม่รู้ตัว เราจึงจำเป็นต้องตรวจสอบระบบเศรษฐกิจของบ้านเมือง อย่าให้ออทิสติกมาปกครองประเทศและโลกได้ เพราะจะทำให้เศรษฐศาสตร์แห่งความสุขเกิดขึ้นไม่ได้เลย”

– รสนา โตสิตระกูล, สมาชิกวุฒิสภา

หนังสือเล่มนี้ช่วยขยายมุมมองและเปิดประเด็นให้ผู้คนได้ถกเถียงถึงความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม เพราะถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนควรหันมาให้ความสำคัญกับวิถีความเป็นอยู่ ที่ผูกพันกับสังคมวัฒนธรรมดั้งเดิม การให้คุณค่าทางสังคมในเรื่องชีวิตที่ดี และการสร้างสังคมแห่งความสุข

.