เด็กคนสุดท้ายในป่า: เลี้ยงลูกอย่างไรให้ห่างโรคขาดธรรมชาติ (Last Child in the Woods)

414 ฿

มีสินค้า

SKU: ISBN: 978-616-481-011-2 Category: Tag:

เด็กคนสุดท้ายในป่า: เลี้ยงลูกอย่างไรให้ห่างโรคขาดธรรมชาติ
(Last Child in the Woods: Saving Our Children from Nature-deficit Disorder)

เขียน: ริชาร์ด ลุฟว์ (Richard Louv) ผู้ได้รับรางวัล Audubon Medal
แปล: ดรุณี แซ่ลิ่ว
บรรณาธิการ: สดใส ขันติวรพงศ์
ISBN: 978-616-481-011-2
จำนวนหน้า: 488
ราคาปก 460 บาท

 

ปัจจุบันเด็กตระหนักถึงภัยคุกคามทั่วโลกที่มีต่อสิ่งแวดล้อม แต่พวกเขาแทบไม่ได้สัมผัสธรรมชาติทางกายภาพ คนหนุ่มสาวใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติน้อยลงเรื่อยๆ ประสาทสัมผัสของพวกเขาจึงคับแคบทั้งทางกายภาพและจิตวิทยา ภาวะนี้ทำให้ประสบการณ์ของมนุษย์ลดความสมบูรณ์ลง หนังสือเล่มนี้สำรวจถึงการแบ่งแยกที่ห่างกว้างขึ้นระหว่างเด็กกับโลกธรรมชาติ และความหมายเชิงจิตวิญญาณ จิตวิทยา สังคม และสิ่งแวดล้อมของการเปลี่ยนแปลงนั้น ทั้งยังอธิบายถึงงานวิจัยที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น ซึ่งเผยถึงความจำเป็นของการเชื่อมโยงกับธรรมชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและผู้ใหญ่ให้แข็งแรง

 

“หนังสือเล่มนี้คือคำเตือนหนาหนึ่งนิ้วเพื่อต่อต้านการเลี้ยงลูกด้วยระบบอัตโนมัติอย่างไม่คิดหน้าคิดหลัง”
– เดอะ นิวยอร์ก ไทมส์

“มีเพียงประโยคเดียวที่อธิบายว่า ทำไมหนังสือของลุฟว์จึงสำคัญนัก : ลูกๆ ของเราเป็นคนรุ่นแรกที่ถูกเลี้ยงดูอย่างไม่ได้สัมผัสโลกธรรมชาติที่มีความหมาย เพราะเหตุนี้ หนังสือ เด็กคนสุดท้ายในป่า จึงได้ฉายภาพอย่างชัดเจนถึงสาเหตุและปูเส้นทางคืนสู่ธรรมชาติได้เป็นอย่างดี”
– ดิ อีโคโลจิสต์

“สังคมของเราถูกทำให้ขาดธรรมชาติ และน้อยคนนักจะตระหนักถึงความรุนแรงที่โทรทัศน์และอินเตอร์เน็ตเข้าแทนที่ธรรมชาติในชีวิตลูกๆ ของเรา หนังสือเล่มนี้คือใบสั่งยาเพื่อการฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพ พ่อแม่ทุกคนควรอ่าน และที่สำคัญพอๆ กัน คือ ครูทุกคนควรเก็บเอาไปคิดและพานักเรียนทุกคนเข้าหาธรรมชาติ”
– ดร. พอล เดย์ตัน ผู้ชนะเลิศรางวัลนักธรรมชาติวิทยา อี.โอ.วิลสัน

“หนังสือเล่มนี้มีสำนวนเขียนที่กระตุ้นความคิดได้ดีที่สุดเล่มหนึ่งเท่าที่เคยอ่านและตรึงอยู่ในความทรงจำของผม เป็นหนังสือที่ทาบรัศมีกับ Silent Spring ของ เรเชล คาร์สัน ได้สบายๆ”
– เดอะ ซินซินนาติ เอนไควเรอร์

“สำคัญและดั้งเดิม … เมื่อลุฟว์แสดงให้เห็นอย่างมีวาทศิลป์และอย่างเร่งด่วนว่าคุณรุ่นแม่ของเราเป็นฝ่ายถูก เมื่อพวกเธอพร่ำสอนเราวันแล้วในเล่าให้ “ออกไปเล่นข้างนอก”
– เดอะ คริสเตียน ไซแอนซ์ มอนิเตอร์

“เด็กคนสุดท้ายในป่า เป็นทายาทสายตรงของหนังสือ The Sense of Wonder โดย ราเชล คาร์สัน แต่นี่ไม่ใช่คุณสมบัติเพียงอย่างเดียวที่ ริชาร์ด ลุฟว์ มีเหมือน ราเชล คาร์สัน ในความเห็นของผม ยังมีอีกสิ่งหนึ่งคือ เด็กคนสุดท้ายในป่า เป็นหนังสือสำคัญที่สุดที่ตีพิมพ์ขึ้นนับจาก Silent Spring
– โรเบิร์ต ไมเคิล ไพล์ ผู้เขียนหนังสือ Sky Time in Gray’s River

“หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่พ่อแม่พลาดไม่ได้เลยทีเดียว”
– เดอะ บอสตัน โกลบ

“คนผู้หนึ่งคือ ริชาร์ด ลุฟว์ผู้ได้แบกภาระความรับผิดชอบอันใหญ่หลวง เพื่อพยายามนำชีวิตใหม่กลับคืนสู่ธรรมชาติ… หนังสือของเขากำลังขับเคลื่อนขบวนการให้เติบโตอย่างรวดเร็วทั่วประเทศ”
– เดอะ เนชั่นส์ เฮลธ์