พลังแห่งสันติวิธี: การยุติปัญหาและความขัดแย้งในรอบศตวรรษ

100 ฿

หนังสือขายตามสภาพ 

พลังแห่งสันติวิธี: การยุติปัญหาและความขัดแย้งในรอบศตวรรษ (A Force More Powerful: A Century of Nonviolent Conflict)

ผู้เขียน: ปีเตอร์ แอ็คเคอร์แมน และแจ็ค ดูวาลล์
ผู้แปล: ดรุณี แซ่ลิ่ว และเนาวนิจ สิริผาติวิรัตน์
ISBN: 978-6167368-09-2
พิมพ์ปี 2553
จำนวนหน้า 856 หน้า
ราคาปก 620 บาท

ชัยชนะไม่จะเป็นต้องเกิดจากอาวุธที่เหนือกว่าหรือมากกว่าเสมอไป บทเรียนจากขบวนการสันติวิธีทั่วโลกได้ชี้ว่า แม้ประชาชนต่อสู้ด้วยมือเปล่าก็สามารถบีบบังคับให้รัฐบาลที่ทรงพลังต้องยินยอม โอนอ่อนผ่อนตาม หรือถึงกับสละอำนาจได้ ทั้งนี้เพราะถึงที่สุดแล้ว ทุกรัฐบาลไม่เว้นแม้แต่รัฐบาลเผด็จการหรือผู้ปกครองอาณานิคม อยู่ได้ก็ด้วยความยินยอมของประชาชน รัฐบาลที่ถูกปฏิเสธหรือคว่ำบาตรย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ พลังแห่งสันติวิธี ให้รายละเอียดเกี่ยวกับพลวัตและพัฒนาการของการต่อสู้ด้วยสันติวิธีเกือบ 20 กรณี ซึ่งมีความแตกต่างทั้งในด้านยุทธวิธีและผลลัพท์ ชี้ให้เห็นถึงความหลากหลายของขบวนการสันติวิธี ขณะเดียวกันก็ได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จและล้มเหลวของขบวนการเหล่านี้ จึงไม่เพียงช่วยให้เกิดความเข้าใจในความเป็นไปของโลกในศตวรรษที่แล้วเท่านั้น หากยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปรารถนาขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองด้วยสันติวิธี

 

หนังสือขายตามสภาพ