โรงเรียนแห่งการเรียนรู้: คู่มือภาคสนาม วินัย 5 ประการ สำหรับนักการศึกษา คณาจารย์ ผู้ปกครอง และทุกคนที่ใส่ใจการศึกษาเรียนรู้ของเยาวชน (Schools that learn)

765 ฿

สินค้าหมดแล้ว

โรงเรียนแห่งการเรียนรู้: คู่มือภาคสนาม วินัย 5 ประการ สำหรับนักการศึกษา คณาจารย์ ผู้ปกครอง และทุกคนที่ใส่ใจการศึกษาเรียนรู้ของเยาวชน
(Schools that learn: A Fifth Discipline Fieldbook for Educators, Parents, and Everyone Who Cares About Education)

เขียน: ปีเตอร์ เซงเก้, เนลดา แคมบรอน-แม็คเคบ, ทิโมธี ลูคัส, เจนิส ดัทตัน, ไบรอัน สมิธ, อาร์ท ไคลน์เนอร์
แปล: กิตติพล เอี่ยมกมล
ปีที่พิมพ์: 2560
จำนวนหน้า: 896
ISBN: 978-616-7368-90-0

 

การเรียนรู้มีลักษณะส่วนบุคคลอย่างยิ่งและมีลักษณะทางสังคมโดยธรรมชาติด้วยในเวลาเดียวกัน กล่าวคือ การเรียนรู้ไม่เพียงแต่เชื่อมโยงเราเข้ากับความรู้ที่เป็นนามธรรม แต่ยังเชื่อมโยงเราแต่ละคนไว้อีกด้วย มีเหตุผลใดสำคัญไปกว่าการที่ครูสังเกตเห็นถึงความพิเศษของนักเรียน ตลอดชีวิตของเราขณะเคลื่อนจากสภาพแวดล้อมหนึ่งไปสู่สภาพแวดล้อมหนึ่งเราต้องเผชิญกับสิ่งใหม่ๆ และความท้าทายใหม่ๆ อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ หากเราพร้อมสำหรับสิ่งเหล่านี้ ชีวิตและการเรียนรู้ก็จะเป็นสิ่งที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้


ปีเตอร์ เซงเก้ (Peter Senge) ผู้นำทีมวิจัยฯ

เกิดในปี 1947 เรียนจบวิศวกรรมศาสตร์จาก มหาวิทยาลัย Stanford และเรียนปริญญาโททางด้านระบบสังคมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย MIT และได้ปริญญาเอกด้านการจัดการ แล้วสอนหนังสือต่อที่มหาวิทยาลัย MITความสนใจพิเศษของเขาคือเรื่องการกระจายบทบาทความเป็นผู้นำให้คนในองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพของคนในองค์กรทำให้งานมีประสิทธิผลมากขึ้น

วารสาร the Journal of Business Strategy ยกย่อง Peter M. Senge เป็นนักยุทธศาสตร์แห่งศตวรรษ (Strategist of the Century) และ เป็น 1 ใน 24 บุคคลของโลกที่มีอิทธิพลทางความคิดต่อการทำธุรกิจของนักธุรกิจในโลกปัจจุบัน จากการที่ Peter Senge ใช้เวลาหลายปีที่มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology (MIT) ศึกษาเรื่องบริษัทและองค์กรมีความสามารถในการปรับตัวอย่างไร ทำให้ในปี 1990 เขาเขียนหนังสือชื่อ The Fifth Discipline ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้ทำให้ชื่อของเขาเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกและแนวคิดเรื่ององค์กรเรียนรู้ “Learning Organization” เป็นที่สนใจของนักบริหารทั่วโลก วารสาร Harvard Business Review ยกย่องหนังสือ The Fifth Discipline เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ดีมากเล่มหนึ่งในรอบ 75 ปี