รู้เห็นเป็นธรรม: เส้นทางแห่งธรรมศิลป์ (True Perception: The Path of Dharma Art)

333 ฿

Category:

รู้เห็นเป็นธรรม: เส้นทางแห่งธรรมศิลป์ (True Perception: The Path of Dharma Art)

เขียน: เชอเกียม ตรุงปะ (Chogyam Trungpa)
แปล: สายพิณ กุลกนกวรรณ ฮัมดานี
บรรณาธิการ: พจนา จันทรสันติ

ปีที่พิมพ์: 1/2565
จำนวนหน้า: 256
ISBN: 978-616-481-034-1
ราคาปก: 370 บาท

 

ศิลปะที่แท้จริงมีพลังที่ก่อให้เกิดความตื่นรู้และเป็นอิสระ เชอเกียม ตรุงปะ วิปัสสนาจารย์และศิลปินผู้มีชื่อเสียงเรียกศิลปะเช่นนี้ว่า “ธรรมศิลป์” อันหมายถึงงานสร้างสรรค์ใดก็ตามที่เกิดจากสภาวจิตตื่นรู้ ซึ่งมีลักษณะตรงไปตรงมา ไม่ระแวดระวังตน และไม่ก้าวร้าว ธรรมศิลป์มอบยานสำหรับชื่นชมธรรมชาติของสรรพสิ่งดังที่เป็น และสื่อแสดงโดยไม่ดิ้นรนหรือเจตนาให้เกิด ชิ้นงานแห่งธรรมศิลป์เผยให้เห็นความดีงามและศักดิ์ศรีของปรากฏการณ์ที่มันสื่อสะท้อน ศักดิ์ศรีที่มาจากความสนใจของศิลปินในรายละเอียดของชีวิตและความรู้สึกชื่นชมในประสบการณ์นั้น ๆ  ตรุงปะแสดงให้เห็นว่า หลักการของธรรมศิลป์ครอบคลุมชีวิตประจำวันอย่างไร นั่นก็คือกิจกรรมทุกอย่างสามารถเป็นโอกาสให้ผ่อนคลาย และเปิดสัมผัสรู้ของเราสู่โลกปรากฏการณ์

 


เกี่ยวกับผู้เขียน

เชอเกียม ตรุงปะ ผู้เขียน รู้เห็นเป็นธรรม
Chogyam Trungpa

เชอเกียม ตรุงปะ (Chogyam Trungpa, 1939-1987)

เชอเกียม ตรุงปะ ถือกำเนิดในแคว้นคามของทิเบตตะวันออก เมื่ออายุได้เพียงสิบสามเดือน ท่านได้ค้นพบว่าเป็น ตุลกู หรือ นิรมาณกายของคุรุองค์สำคัญในอดีตชาติ เชอเกียม ตรุงปะ เป็นลำดับที่สิบเอ็ดในสายธรรมที่เรียกว่า ตรุงปะ ตุลกู หลังจากได้รับการอภิเษกขึ้นเป็นเจ้าอาวาสแห่งอารามเซอร์มัง และเป็นผู้ว่าการของเขตเซอร์มังแล้ว ท่านก็ต้องเข้ารับการศึกษาอบรมเป็นเวลานานถึงสิบแปดปี กระทั่งท่านลี้ภัยออกจากทิเบตในปี 1959 ในฐานะที่เป็นตุลกูของนิกายกาคิว

เมื่ออายุแปดขวบได้รับการอุปสมบทเป็นสามเณร เมื่ออายุได้สิบแปดปี สำเร็จการศึกษาและได้รับเกียรติคุณ ยอร์ปอน (พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต) และเคนโป (เปรียญธรรม) และได้รับการบรรพชาเป็นพระภิกษุอย่างเต็มตัว

ตรุงปะ ริมโปเชได้มีโอกาสสัมผัสกับโลกตะวันตกเป็นครั้งแรก เมื่อท่านได้รับทุนสปอลดิงเพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ด ขณะพำนักอยู่ในอังกฤษท่านได้เริ่มอบรมสั่งสอนธรรมแก่นักศึกษาชาวตะวันตก ปี 1969 ตรุงปะได้เดินทางไปภูฐานเพื่อปลีกวิเวกภาวนา ทันทีที่ท่านกลับจากภูฐาน ท่าได้ลาสิกขาบท ถอดจีวรและสวมใส่เสื้อผ้าแบบชาวตะวันตก ท่านได้แต่งงานกับสาวชาวอังกฤษและไปพำนักในอเมริกาเหนือ

ท่านเป็นทั้งภาวนาจารย์ บัณฑิต และศิลปิน ท่านได้ก่อตั้งสถาบันนาโรปะ (ปัจจุบันคือ Naropa University) ขึ้นในปี 1974 ที่โบลเดอร์ โคโลราโด ได้จัดโครงการฝึกอบรมชัมบาลาและวัชรธาตุ รวมถึงศูนย์ภาวนานานาชาติ ผลงานเขียนของท่านมีมากมาย อาทิ ชัมบาลา: หนทางอันศักดิ์สิทธิ์ของนักรบลิงหลอกเจ้า (Cutting Through Spiritual Materialism)กลลวง เป็นต้น

อ่านชีวประวัติของเชอเกียม ตรุงปะ เพิ่มเติมได้จากหนังสือ ชีวิตและญาณทัสนะของตรุงปะ คุรุบ้าผู้ปรีชาญาณ จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สวนเงินมีมา

ผลงานเพิ่มเติมของนักเขียนท่านเดียวกัน: ขึ้นอยู่เหนือความบ้าคลั่ง: ประสบการณ์แห่งบาร์โดทั้งหก