รู้ตื่นให้ทันการณ์: ค้นพบสันติสุขภายในขณะก้าวไปอย่างรวดเร็ว (Waking Up in Time)

Original price was: 190 ฿.Current price is: 20 ฿.

หนังสือขายตามสภาพ

รู้ตื่นให้ทันการณ์: ค้นพบสันติสุขภายในขณะก้าวไปอย่างรวดเร็ว (Waking Up in Time: Finding Inner Peace in Times of Accelerating Change) 

ผู้เขียน: ปีเตอร์ รัสเซลล์
ผู้แปล: สุรพงษ์ สุวจิตตานนท์
ISBN 974-93142-3-9
ราคาปก 190 บาท

รู้ตื่นให้ทันการณ์ แสดงให้เห็นว่าชุมชนมนุษย์ที่กำลังเข้าสู่ช่วงเวลาสุดโต่งอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ (The much-heraled “omega” point)  รัสเซลนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจยิ่งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมากมายซึ่งจะนำไปสู่จุดจบในต้นศตวรรษนี้  แต่เราสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีสติและสงบสุขได้แม้ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ มีชีวิตที่ปราศจากความเหนื่อยหน่าย ความตื่นตระหนกและความวิตกกังวล สันติสุขภายในอันประเสริฐอาจเกิดจากการปล่อยวางจากวัตถุนิยมและความปรารถนาที่มากเกินไป และเราสามารถค้นพบความสงบสุขเช่นนั้นได้เดี๋ยวนี้ การค้นพบดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเราทุกคน โดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญกับช่วงเวลาอันตรายที่รออยู่เบื้องหน้า