Menu Close

บริษัท สวนเงินมีมา จำกัด

 

ประวัติบริษัท

ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2544เพื่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจไปพร้อมกับ กิจกรรมทางสังคม อันประกอบไปด้วยผู้ถือหุ้นทั้งจากองค์กรด้านสังคมและนักธุรกิจ ที่ใส่ใจในปัญหาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และศักยภาพด้านในของมนุษย์

 

วิสัยทัศน์ & นิยาม
บริษัท สวนเงินมีมา จำกัด ผู้ประกอบการสังคม เป็นองค์กรธุรกิจอย่างใหม่ ประกอบด้วยองค์กรพัฒนาสังคมและนักธุรกิจที่ตระหนักถึงปัญหาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมและศักยภาพด้านในของมนุษย์ จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานทั้งด้านธุรกิจและสังคมไปพร้อมกัน ด้วยค่านิยมอย่างใหม่โดยมิได้หวังผลกำไรเป็นที่ตั้ง และผลกำไรที่ได้จะนำกลับไปส่งเสริมสนับสนุนองค์กรพัฒนาสังคมและชุมชนเป็นสำคัญ เป็นการตลาดเพื่อสังคม ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการและผู้บริโภค เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันถึงคุณค่าอย่างใหม่ในการดำเนินชีวิต โดยเชื่อว่าพลังของผู้บริโภคและจิตสำนึกเพื่อรับผิดชอบของผู้ผลิต สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อสังคมได้

 

รางวัลและความภาคภูมิใจ

– ปี 2553 ทางบริษัทได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน กิจการเพื่อสังคมน้ำดี 50 องค์กร (Thailand Social Enterprise 50) จากสถาบันเช้นจ์ฟิวชัน
– ปี 2555 บริษัท สวนเงินมีมา จำกัด ได้รับรางวัล “SVN Award ภาคธุรกิจ ประจำปี 2555” จากเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม [Social Venture Network Asia (Thailand) – SVN] โดยคัดเลือกจากความเป็นองค์กรผู้นำเสนอกระบวนทัศน์ใหม่ให้กับสังคม ด้วยวิถีแห่งความรัก การแบ่งปัน และสันติสุข

 

การดำเนินงาน

การดำเนินงานของบริษัทมีหลายรูปแบบดังนี้

  1. สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา
  2. ร้านสวนเงินมีมา
  3. โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม

 

1. สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา

เน้นการทำงานด้านสังคมและแนวคิดอย่างใหม่ในการแสวงหาองค์ความรู้ นำเสนอสาระผ่านหนังสือควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิก เครือข่าย บุคคลทั่วไป สถาบันการศึกษา รวมทั้งสื่อต่างๆ มีหนังสือหลายหมวดหมู่ อาทิ ศาสนธรรมและจิตวิญญาณ ปรัชญาและวิทยาศาสตร์ใหม่ การศึกษาแบบองค์รวม ชีวประวัติเพื่อแรงบันดาลใจ วรรณกรรมและศิลปะแห่งชีวิต เป็นต้น

สาระและแนวคิดกระบวนทัศน์ใหม่ที่นำเสนอผ่านหนังสือหมวดต่างๆ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านนอกและด้านในต่อปัจเจก สังคม ตลอดถึงส่วนรวมในวงกว้าง อันก่อให้เกิดดุลยภาพแห่งชืวิตในระยะยาวต่อไป

 

2. ร้านสวนเงินมีมา

ร้านกรีนเล็กๆ บนย่านเมืองเก่า ที่นำเสนอความหลากหลายของชีวิต ทั้งวิถีการกิน การอยู่ และคุณค่าด้านจิตใจ ให้ผู้คนสัมผัสซึมซับผ่าน อาหารใจ ที่นำเสนองานหัตถกรรมพื้นบ้านผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติที่โดดเด่นด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน และเครื่องศาสนพิธีจากชุมชนชาวธิเบตและประเทศภูฐาน ผ่าน อาหาร สมอง จากหนังสือหลากหลายประเภท ที่เสริมสร้างความรู้และสร้างสรรค์แรงบันดาลใจ เพื่อสนับสนุนการวางรากฐานด้านวัฒนธรรมการอ่านผ่าน อาหารกาย ที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคด้วยมุมสินค้าสีเขียว ที่คัดสรรจากผู้ผลิตรายย่อยและชุมชน พร้อมนำเสนอเมนูสุขภาพที่พิถีพิถันกับการคัดสรรวัตถุดิบที่สะอาดปลอดภัย

 

ร้านสวนเงินมีมา ตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่า ถนนเฟื่องนคร ตรงข้ามด้านหลังวัดราชบพิธ กรุงเทพฯ เปิดบริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 17.00 น. (เนื่องจากสถานการณ์โควิด โปรดสอบถามวันเวลาทำการและข้อมูลร้านได้ที่ เพจเฟซบุ๊กร้านสวนเงินมีมา)

 

3. โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม

ที่ผ่านมา บริษัทสวนเงินมีมาได้ดำเนินงานในส่วนของโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างหลากหลาย อาทิ

– โครงการเครือข่ายตลาดสีเขียว ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้ประกอบการรายย่อยในวิถีเกษตรอินทรีย์เข้ากับผู้บริโภคที่รักสุขภาพและห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีวิถีการบริโภคที่คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ผลิตและสังคม

– โครงการเสริมสร้างสนับสนุนศักยภาพสังคมผู้บริโภคสีเขียว ซึ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่ผู้บริโภค โดยการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของอาหารที่ไม่ปลอดภัย และทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมร้อยกลุ่มผู้บริโภคและผู้ผลิตกลุ่มต่างๆ ที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกันให้มารวมพลังกันขับเคลื่อนแนวคิดอาหารปลอดภัยให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยได้ดำเนินการทั้งกับกลุ่มบุคคลทั่วไปในวัยทำงาน จนกระทั่งสามารถเข้าถึงกลุ่มครูอาจารย์และนักเรียนในโรงเรียนได้ในที่สุด

– โครงการด้านการศึกษาแบบองค์รวมหรือที่รู้จักกันว่าโครงการครูกล้าสอน ซึ่งมีแนวคิดว่า เมื่อคนหนึ่งหน้าห้องเรียนเปลี่ยน ทั้งห้องเรียนจะเปลี่ยนตาม ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของระบบการศึกษาว่าเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งของมนุษย์ แต่ระบบการศึกษาในรูปแบบเดิมยังไม่สามารถตอบโจทย์สภาวการณ์ทางสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ โดยโครงการได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการจัดกิจกรรมและจัดอบรมครูอาจารย์มาอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายรุ่น

X

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our นโยบายความเป็นส่วนตัว.