การค้ากับนิเวศ

50 ฿

หนังสือขายตามสภาพ

การค้ากับนิเวศ ธุรกิจกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

ราคาปก 260 บาท

นี่คือหนังสือที่ได้รับการโหวตจากบรรดาอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยด้านธุรกิจถึง 67 แห่ง ให้เป็นหนังสือที่ดีที่สุดด้านธุรกิจกับสิ่งแวดล้อม

คุณไม่สามารถพูดถึงควาามเป็นธรรมทางสังคมโดยไม่พูดถึงความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อม คุณไม่สามารถจินตนาการถึงโลกที่มั่งคั่งโดยไม่พูดถึงความมั่นคงทางสภาพภูมิอากาศ

คุณไม่สามารถจินตนาการถึงระบบการเกษตรที่ทำงานได้ดี โดยไม่พูดถึงความหลากหลายทางนิเวศและอุทกวิทยา และคุณจะไม่สามารถจินตนาการถึงการศึกษาที่มีความหมายสำหรับเด็กหากคุณไม่เข้าใจพื้นฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม

…การห่วงใยและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นเพียงประเด็นทางสังคม ธุรกิจหรือจริยธรรมอีกต่อไป แต่มันเป็นประเด็นทางอารยธรรม