อาศรมวงศ์สนิท ชุมชนแห่งการเรียนรู้

Original price was: 180 ฿.Current price is: 20 ฿.

สินค้าหมดแล้ว

หนังสือขายตามสภาพ

อาศรมวงศ์สนิท: ชุมชนแห่งการเรียนรู้  

ผู้เขียน: สุนิสา จำวิเศษ
ISBN 978-616-9005-47-6
ราคาปก 180 บาท

ในบริบทของโลก ‘ชุมชน’ อาจเป็นเพียงหน่วยเล็กๆ ที่ดูจะไม่สำคัญและมีบทบาทในการขับเคลื่อนภาคต่างๆ ของสังคมโลกมากนัก แต่ในบริบทของปัจเจกหรือสมาชิกถือได้ว่า ‘ชุมชน’ มีบทบาทสำคัญยิ่งในการบ่มเพาะ สร้างสรรค์ ฟื้นฟู ดำรงรักษาไว้ซึ่งวิถีความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและค่านิยม ความเชื่อของผู้คน แต่เส้นทางในการสร้างชุมชนทางเลือก ไม่เรียบง่ายอย่างภาพฝัน ปัญหาและอุปสรรคมีอยู่มากมายที่จะต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจกันของคนในชุมชนช่วยกันลอลผิดลองถูก ร่วมมือกันฝ่าฟันจึงจะประสบความสำเร็จได้ มาร่วมกันเรียนรู้ประสบการณ์ของชุมชนทางเลือก ‘อาศรมวงศ์สนิท’ หนึ่งในชุมชนทางเลือกของไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นบทเรียนไว้ปรับใช้สำหรับวิถีทางเลือกต่อไป