ขอบใจวัยชรา: ตื่นรู้อยู่กับวัยชรา ด้วยปัญญาและกรุณา (In Praise of Aging: Awakening to Old Age with Wisdom and Compassion) ปกอ่อน

Original price was: 320 ฿.Current price is: 288 ฿.

ขอบใจวัยชรา: ตื่นรู้อยู่กับวัยชรา ด้วยปัญญาและกรุณา (In Praise of Aging: Awakening to Old Age with Wisdom and Compassion)

เขียนโดย : คาร์เมล ชาเลฟ (Carmel Shalev)
ผู้แปล : สดใส ขันติวรพงศ์

ISBN: 978-616-481-019-8
ราคาปก: 320 บาท
จำนวนหน้า: 232

เมื่อการมีอายุไม่ได้มาพร้อมกับคุณภาพชีวิตเสมอไป และเมื่อกระบวนการแก่พ่วงมาด้วยการสูญเสียสิ่งดีๆ ที่เราหวงแหน ทำอย่างไรเราจึงจะมีประสบการณ์ที่ต่างออกไป ขอบใจวัยชรา เชื้อเชิญคุณให้พบกับความท้าทายของการแก่เฒ่าด้วยจิตใจที่เปิดกว้าง และเสนอความเป็นไปได้ที่จะเข้าสู่วัยชราอย่างสง่างามด้วยความเข้าใจ ด้วยปัญญาและความเบิกบาน ถักทอจากประสบการณ์วัยชราของบิดามารดาและประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียน พร้อมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตคติของสังคมยุคปัจจุบันที่มีต่อความชรา และพุทธปัญญาเก่าแก่ที่ยอมรับความชราว่าเป็นกระบวนการธรรมชาติ ปรากฏการณ์ทั้งหลาย เกิด จางคลาย และหายไป ชีวิตของเราก็เช่นกัน