ช้าๆ หน่อย: สู่ชีวิตเรียบง่าย เพื่อเรา เพื่อโลก

Original price was: 200 ฿.Current price is: 20 ฿.

หนังสือขายตามสภาพ

ช้าๆ หน่อย: สู่ชีวิตเรียบง่าย เพื่อเรา เพื่อโลก

ผู้เขียน: ฐิตินันท์ ศรีสถิต ภาพประกอบ: กุลธวัช เจริญผล

ช้าๆ หน่อย สู่ชีวิตเรียบง่าย เพื่อเรา เพื่อโลก เป็นภาคต่อจาก น้อยๆ หน่อย เนื้อหาสำคัญในเล่มนี้ชี้ให้เห็นว่า ในชั่วชีวิตหนึ่งของคนเรานั้น ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดและมีความสุขตามอัตภาพ การระดมเสพวัตถุสิ่งของมากมาย ด้วยเข้าใจว่าจะให้ความพึงพอใจยั่งยืน กลายเป็นเพียงมายาภาพและความสุขชั่ววูบ แต่กลับสร้างบาดแผลฉกรรจ์ให้ระบบนิเวศที่เปราะบางและละเอียดอ่อน ข้อมูลมากมายที่ผู้เขียนตั้งใจเรียบเรียงไว้ในหน้าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เราได้คิด ได้เข้าใจ และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเยียวยาฟื้นฟูโลกใบนี้… มนุษย์เป็นสัตว์สายพันธุ์เดียวที่มีศักยภาพสูงสุดในการทำลายล้าง ขณะเดียวกัน มนุษย์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์เดียวที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการฟื้นฟูดูแลระบบนิเวศ จากปรากฏการณ์โลกร้อนที่รุนแรงขึ้น คงช่วยให้มนุษย์เลิกนิสัยใช้ชั้นบรรยากาศเป็นถังขยะได้บ้างแล้วกระมัง

.