นักเล่านิทาน และเรื่องอื่นๆ

Original price was: 280 ฿.Current price is: 252 ฿.

งานเขียน “นักเล่านิทาน” ชุดนี้ เคยตีพิมพ์เป็นคอลัมภ์อยู่ใน “สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์” ช่วงประมาณปี พ.ศ. 2545 เป็นหนังสือรวมเรื่องราวที่ผู้เขียน นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว ได้ประสบพบเจอด้วยตนเองทั้งที่เป็นประสบการณ์ตรงในวัยเด็ก จาการสัมภาษณ์พ่อแก่แม่เฒ่าและเหล่าเพื่อนเหล่าพี่ศิลปินพื้นบ้านขณะลงพื้นที่ทำงานด้านสารคดีมาหลายปี พร้อมภาพประกอบฝีมือนักวาดภาพรุ่นใหญ่ระดับอาจารย์ เทพศิริ สุขโสภา

 

เรื่องราวที่ผู้เขียนถ่ายทอดลงในหนังสือเล่มนี้มีหลากหลายตั้งแต่จากการบอกเล่าของคบขับแท็กซี่ไปจนถึงปราชญ์ชาวบ้าน หลายครั้งที่ลูกเด็กเล็กแดงคะยั้นคะยอให้ผู้เขียนเปิดโรงมหรสพย่อมๆ เล่าเรื่องราวที่เธอประสบพบเจอให้ฟังจนเพลิดเพลินกันไปทั้งวันทั้งคืน

สำหรับเด็กๆ แล้ว เรื่องเล่าเหล่านี้อาจเป็นเหมือนนิทานแสนสนุก แต่แท้จริงแล้วนี่เป็นเสมือนกุศโลบายในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปของผู้คนและสังคมเก่าก่อนให้แก่คนรุ่นหลังได้อย่างแนบเนียน และระหว่างที่เล่าเรื่องนั้นผู้เล่ายังได้หวนระลึกถึงความทรงจำแสนงาม ซึ่งประทับอยู่ในใจและให้ความชื่นบานยาวนานมาจนบัดนี้อีกด้วย

* * * * *

ตัวอย่างเนื้อหา