ศาสนาไร้พรมแดน

Original price was: 80 ฿.Current price is: 20 ฿.

หนังสือขายตามสภาพ

ศาสนาไร้พรมแดน: ทัศนะสากลของพุทธทาสภิกขุเกี่ยวกับศาสนาต่างๆ และการสนทนาวิสาสะกับชาวคริสต์

(ปาฐกถาเสม พริ้งพวงแก้ว ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๔๗)

ในโลกที่ถูกเรียกว่ายุคไร้พรมแดน ตวามก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้การสื่อสารถึงกันเป็นไปอย่างง่ายดาย เรายิ่งต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึ้งระหว่างกันมากขึ้น โดยเฉพาะในมิติของศาสนา ทัศนะ ความคิดเห็น และรูปแบบทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

ศาสตราจารย์โดนัลด์ เค. สแวเรอร์ ได้มีโอกาสวิสาสละกับท่านพุทธทาสในช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ในฐานะของกัลยาณมิตรระหว่างศาสนา ในการแสดงปาฐกถาครั้งนั้น อาจารย์สแวเรอร์ ได้อ่านข้อเขียนของท่านพุทธทาสตอนหนึ่งด้วยนำ้เสียงที่สั่นเครือ ข้อเขียนดังกล่าวช่างประจวบเหมาะเป็นอย่างยิ่งกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และยังเตือนสติเราทุกคนได้เป็นอย่างดี ในท่ามกลางความขัดแย้งทางศาสนา การแบ่งเขาแบ่งเรา และการขาดความเคารพต่อวิถีชีวิต ความเชื่อ ความศรัทธาของผู้คนที่คิดต่างไปจากเรานั้น นับวันจะกลายเป็นปัญหาที่รุนแรงยิ่งขึ้น