ลำดับขั้นแห่งการปฏิบัติภาวนา อรรถกถาคัมภีร์ภาวนากรม (Stages of Meditation)

Original price was: 300 ฿.Current price is: 270 ฿.

Category:

ลำดับขั้นแห่งการปฏิบัติภาวนา อรรถกถาคัมภีร์ภาวนากรม (Stages of Meditation)

เขียน: องค์ทะไลลามะที่ ๑๔
แปล: นัยนา นาควัชระ
บรรณาธิการ: พจนา จันทรสันติ
ISBN 978-616-481-023-5
จำนวนหน้า 224

 

คัมภีร์ภาวนากรม ของคุรุกมลศีล ปราชญ์แห่งนาลันทา เป็นคัมภีร์ที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง และเป็นคู่มือการปฏิบัติภาวนาที่ชาวพุทธสายมหายานและสายทิเบตจะต้องศึกษา คุรุกมลศีลได้แจกแจงการปฏิบัติภาวนาในทุกขั้นตอน คัมภีร์นี้จึงเปรียบเสมือนแผนที่สำหรับผู้ปฏิบัติ ที่ช่วยป้องกันมิให้ออกนอกลู่นอกทาง องค์ทะไลลามะทรงอธิบายคัมภีร์ภาวนากรมโดยละเอียด และตรัสว่าคัมภีร์นี้ “เปรียบเสมือนกุญแจที่ไขประตูคัมภีร์อื่นๆ ทุกบาน”

 

“…หนังสือ “ลำดับขั้นแห่งการปฏิบัติภาวนา” นี้ ที่จริงแล้วคือ อรรถกถา ‘คัมภีร์ภาวนากรม ของคุรุกมลศีล ปราชญ์แห่งนาลันทา’ ซึ่งองค์ทะไลลามะทรงแสดงที่เมืองมานาลี ประเทศอินเดียเมื่อปี ค.ศ. 1989  การที่อรรถกถานี้ได้รับการบันทึกและเรียบเรียงเป็นหนังสือนับว่าเป็นโชคอันยิ่งใหญ่ของชาวพุทธทั่วโลกที่ไม่เคยได้อ่านคัมภีร์ภาวนากรม (และจะไม่มีโอกาสได้อ่าน) อีกทั้งไม่มีโอกาสได้ฟังองค์ทะไลลามะบรรยาย และต่อให้นั่งอยู่ในที่นั้น ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะจดจำ หรือเข้าใจสิ่งที่ทรงบรรยายได้ทั้งหมด เพราะจะไม่มีเวลาย้อนกลับไปคิดทบทวนเลย  ข้าพเจ้าเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ที่เมืองมานาลีในวันนั้นจะต้องดีใจเป็นอย่างยิ่ง ถ้าได้รู้ว่าสิ่งที่พวกเขาได้ยินได้ฟัง ได้รับการเรียบเรียงออกมาเป็นหนังสือที่สมบูรณ์ ข้าพเจ้าอดคิดไม่ได้ว่าหากอรรถกถาอื่นๆ ของพระองค์ได้รับการบันทึกและจัดทำเป็นหนังสือเช่นเดียวกับเล่มนี้ ชาวพุทธทั้งหลายจะได้รับอานิสงส์มหาศาลสักเพียงใด  ผู้อ่านอาจอ่าน คัมภีร์ภาวนากรม ที่อยู่ท้ายเล่มก่อน เพื่อให้เห็นภาพรวมของคำสอนทั้งหมด แล้วจึงอ่านอรรถกถา หรือจะอ่านเรียงไปตามที่หนังสือนำเสนอก็ได้ตามอัธยาศัย…”  – จากผู้แปล นัยนา นาควัชระ


เกี่ยวกับผู้เขียน

องค์ทะไลลามะ ที่ 14 ผู้เขียน ข้ามพ้นศาสนา
H.H. The 14th Dalai Lama

องค์ทะไลลามะ ที่ 14 (H.H. The 14th Dalai Lama, 6 June 1935 – )

กล่าวถึงตนเองว่าเป็น “พระธรรมดา” ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะผู้นำทางโลกและทางธรรมของประชาชนชาวทิเบต ท่านเป็นทะไลลามะพระองค์ปัจจุบัน และเป็นที่รู้จักระดับโลกในปี 1989 เมื่อได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจากการอุทิศตนให้กับการต่อสู้อย่างสันติที่จะปลดปล่อยทิเบต ท่านเรียกร้องให้มีความกรุณาและความรับผิดชอบร่วมอย่างเป็นสากลผ่านงานเขียนและงานปาฐกถาธรรมมากมาย

เว็บไซต์ขององค์ทะไลลามะ ที่ 14  www.dalailama.com

ผลงานเพิ่มเติมของนักเขียนท่านเดียวกัน: ศาสนาทั้งผองพี่น้องกันข้ามพ้นศาสนา , หนึ่งศาสดา หลายสายธรรม