ซกเชน: คำสอนลับแห่งวัชรยาน วิถีธรรมสู่การรู้แจ้ง (Dzogchen: the self-perfected state)

Original price was: 220 ฿.Current price is: 198 ฿.

ซกเชน: คำสอนลับแห่งวัชรยาน วิถีธรรมสู่การรู้แจ้ง (Dzogchen: the self-perfected state)

เขียน: เชอเกียล นัมไค นอร์บุ (Chögyal Namkhai Norbu)
แปล: รุจิรา เจริญศักดิ์
บรรณาธิการ: พจนา จันทรสันติ
ปีที่พิมพ์: 1/2561
จำนวนหน้า: 152
ISBN: 978-616-7368-93-1
ราคาปก: 220 บาท

ท่ามกลางสังคมที่ผู้คนขาดที่พึ่งทางใจและจิตวิญญาณไร้พลัง คำสอนซกเชนของคุรุนัมไค นอร์บุ ริมโปเช นับเป็นประโยชน์ต่อทุกคน ช่วยให้พวกเขาค้นพบสภาวะที่แท้จริงของตนเอง ขณะเดียวกัน ก็ช่วยให้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างผ่อนคลาย ได้ค้นพบความเป็นไปได้ที่จะ “ฝึกฝน” โดยไม่ต้องละทิ้งทุกสิ่ง หรือต้องกระทำในสิ่งที่เข้ากันไม่ได้กับชีวิตประจำวัน

คำสอนซกเชนเป็นคำสอนที่ลึกซึ้งและมีคุณค่า อธิบายให้เราเห็นธรรมชาติของจิตใจซึ่งอยู่เหนือความเข้าใจได้อย่างกระจ่างชัด ในสมัยโบราณคำสอนซกเชนถูกสอนในทางลับ ถ่ายทอดให้แก่ศิษย์ที่มีความสามารถสูงเพียงไม่กี่คน การจะเข้าใจคำสอนซกเชนได้อย่างแท้จริง จำเป็นต้องมีประสบการณ์จากการปฏิบัติ กระนั้นการได้อ่านคำบรรยายและได้อ่านหนังสือเล่มนี้ ก็เป็นเหมือนการได้เห็นภาพถ่ายของจุดหมายปลายทางที่เราพยายามไปให้ถึง ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาและมีกำลังใจในการปฏิบัติ ในหนังสือเล่มนี้ ไม่เพียงอธิบายคำสอนซกเชน แต่ยังได้อธิบายหลักการของพระสูตรและตันตระไว้ด้วย ซึ่งช่วยให้เข้าใจภาพรวมของแต่ละมรรควิถีที่ปฏิบัติในแต่ละนิกายได้ดียิ่งขึ้น

สภาวะธรรมชาติของพวกเราคือความสมบูรณ์พร้อมมาตั้งแต่แรกเริ่ม สิ่งจำเป็นคือการค้นให้พบและดำรงอยู่ในธรรมชาติที่แท้ด้วยความเข้าใจและการฝึกฝน พวกเราสามารถค้นพบปัญญาญาณอันปราศจากความพยายามของสภาวะอันสมบูรณ์พร้อม ซึ่งอยู่เหนือนิสัยที่สับสนทุกข์ทน และดำรงอยู่ในภาวนาภาวะนี้อย่างต่อเนื่อง ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ ทว่า ตื่นรู้เต็มที่ในทุกกิจกรรม ริมโปเชเริ่มต้นด้วยการอธิบายคำสอนซกเชนอย่างชัดเจน แนะนำอย่างเรียบง่ายโดยไม่ใช้ศัพท์แสงวิชาการ ในการอธิบายความหมายของการฝึกฝนซกเชน


เกี่ยวกับผู้เขียน

เชอเกียล นัมไค นอร์บุ (Chögyal Namkhai Norbu)

เกิดปี ค.ศ. ๑๙๓๘ ในทิเบตตะวันออก ได้รับการฝึกฝนตามประเพณีของลามะกลับชาติมาเกิดโดยสมบูรณ์ ปัจจุบันท่านเป็นนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทิเบต และได้รับการยอมรับว่า เป็นหนึ่งในคุรุซกเชนระดับสูงที่ยังมีชีวิตอยู่ ท่านพำนักอยู่ในตะวันตกเป็นเวลาหลายปี และเดินทางสอนซกเชนไปทั่วโลก