ประชาธิปไตยผืนดิน: ความยุติธรรม ความยั่งยืน และสันติภาพ

50 ฿

สินค้าหมดแล้ว

หนังสือขายตามสภาพ

ประชาธิปไตยผืนดิน: ความยุติธรรม ความยั่งยืน และสันติภาพ (Earth Democracy: justice sustainability and peace)

“ผืนดินมิได้เป็นของมนุษย์” “โลกของเราไม่ได้มีไว้ขาย” “น้ำของเราไม่ได้มีไว้ขาย” “เมล็ดพันธุ์และความหลากหลายทางชีวภาพไม่ได้มีไว้ขาย” ถ้อยคำเหล่านี้คือการตอบโต้โลกาภิวัตน์ของบรรษัทที่เข้ามาครอบครอง ควบคุม และผูกขาดทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์เพียงผู้เดียวเพื่อผลกำไร โดยละเลย เพิกเฉยต่อหายนะที่บรรษัทเป็นผู้สร้างต่อโลกธรรมชาติ อันนำไปสู่การก่อเกิดประชาธิปไตยผืนดิน….ขบวนการนี้เป็นการต่อสู้ที่ไม่ใช้ความรุนแรงต่อสงครามที่คุกคามทำลายเราทั้งหมด เป็นความพยายามที่เพิ่งเริ่มต้น ในการปรับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความยุติธรรม ความยั่งยืน แม้ขบวนการเหล่านี้ยังเล็ก แต่กำลังเติบโต ก่อเกิดในท้องถิ่น แต่ความสำเร็จอยู่ที่ผลกระทบนอกท้องถิ่น พวกเขาต้องการเพียงสิทธิที่จะอยู่รอดในโลกที่สงบและเป็นธรรม

 

หนังสือขายตามสภาพ