หยั่งราก: ชีวิตบนแพร่งวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และจิตวิญญาณ (Rooted: Life at the Crossroads of Science, Nature, and Spirit)

315 ฿

หยั่งราก: ชีวิตบนแพร่งวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และจิตวิญญาณ
(Rooted:Life at the Crossroads of Science, Nature, and Spirit)

เขียน:  ลีอันดา ลินน์ โฮปต์  (Lyanda Lynn Haupt)
แปล: สดใส ขันติวรพงศ์
บรรณาธิการ: กรรณิการ์ พรมเสาร์
ปีที่พิมพ์: 1/2564
จำนวนหน้า: 264
ISBN: 978-616-481-028-0
ราคาปก: 350 บาท

 

ใน หยั่งราก วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าล่าสุดสนับสนุนความจริงที่กวี ศิลปิน รหัสยิก และวัฒนธรรมซึ่งให้ความสำคัญแก่แผ่นดินทั่วโลกได้ประกาศมากว่าพันปีว่า ชีวิตบนโลกนี้เชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างลึกล้ำ ร่างกาย ความคิด จิตใจ และจิตวิญญาณส่งผลต่อธรรมชาติทั้งมวล และธรรมชาติทั้งมวลก็ส่งผลกลับคืน ในเวลาวิกฤตเช่นนี้ เราจะอยู่บนโลกที่เรารักซึ่งกำลังเผชิญภัยอย่างไรจึงจะดีที่สุด

หนังสือเล่มใหม่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงของลีอันดา ลินน์ โฮปต์ นักเขียนมือรางวัล คือคำเชื้อเชิญอันชาญฉลาดให้อยู่กับโลกอย่างเรียบง่ายและลึกซึ้ง –– จากการเดินเท้าเปล่าในป่า และจินตนาการความสัมพันธ์กับสัตว์และต้นไม้แบบใหม่ ไปจนถึงการตรวจสอบภาษาที่เราใช้อธิบายและคิดเกี่ยวกับธรรมชาติ เธอปลุก การอยู่อย่างหยั่งราก ในฐานะวิถีการอยู่อย่างสอดคล้องกับป่าดงและความดิบเถื่อนที่ค้ำจุนมนุษย์และสรรพชีวิต

โฮปต์เขียนหนังสือเล่มนี้อย่างเร่งด่วน สง่างาม ตามขนบของราเชล คาร์สัน, อลิซเบธ โคลเบิร์ต และแมรี โอลิเวอร์ เตือนเราว่าที่จุดบรรจบของวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและจิตวิญญาณนั้นมีความหวังที่แท้จริงอยู่ แต่ละบทมีเครื่องมือให้เราดึงพรสวรรค์เฉพาะตัวออกมาให้เป็นที่ประจักษ์ และให้เราแปรเปลี่ยนสำนึกความเป็นส่วนหนึ่งอยู่ภายในมนต์วิเศษและความอัศจรรย์ของโลกธรรมชาติ

 


ลีอันดา ลินน์ โฮปต์ (Lyanda Lynn Haupt)
ลีอันดา ลินน์ โฮปต์ (Lyanda Lynn Haupt)

ลีอันดา ลินน์ โฮปต์  (Lyanda Lynn Haupt)

นักธรรมชาติศึกษา นักปรัชญานิเวศ เป็นเจ้าของผลงานหลายเล่ม รวมทั้ง Mozart’s Starling, The Urban Bestiary, Crow Planet, Pilgrim on the Great Bird Continent และ Rare Encounters with Ordinary Birds ได้รับรางวัล Washington State Book Award และ รางวัล Sigurd F. Olson Nature Writing Award ปัจจุบันพำนักที่ซีแอตเติลกับสามีและลูกสาว