ตามรอยพระโพธิสัตว์: คำสอนว่าด้วยหัวใจ ของการปฏิบัติภาวนา (In the Footsteps of Bodhisattvas)

Original price was: 290 ฿.Current price is: 261 ฿.

Category:

ตามรอยพระโพธิสัตว์: คำสอนว่าด้วยหัวใจ ของการปฏิบัติภาวนา
(In the Footsteps of Bodhisattvas: Buddhist Teachings on the Essence of Meditation)

เขียน:  พักชก ริมโปเช (Phakchok Rinpoche)
แปล: พินทุสร ติวุตานนท์
บรรณาธิการ: นัยนา นาควัชระ
ปีที่พิมพ์: 1/2565
จำนวนหน้า: 200
ISBN: 978-616-481-029-7
ราคาปก: 290 บาท

คำว่า “การภาวนา” ที่ใช้กันทั่วไป มักหมายถึงการปฏิบัติตามรูปแบบที่ไปในทางเดียว แต่ท่านพักชก ริมโปเช ธรรมาจารย์ชาวทิเบต มองคำนี้ไปไกลเกินกว่าความหมายที่เป็นมิติเดียว และชี้ให้เห็นการภาวนาในอีกหลายแง่มุม ด้วยการแจกแจงพุทธวจนะใน สมาธิราชสูตร (King of Meditation Sutra) สอนให้เรานำเจตนา ความคิด และการกระทำมาผสานกันอย่างทรงพลัง และนำเราเข้าสู่หัวใจของการภาวนา ในหนังสือ ตามรอยพระโพธิสัตว์ เล่มนี้ ได้กล่าวถึงคำสอนที่ลุ่มลึกชุดนี้ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ประกอบไปด้วยแบบฝึกหัด เครื่องเตือนใจ และการพินิจใคร่ครวญ ซึ่งค่อย ๆ เผยให้เห็นวิถีแห่งพระโพธิสัตว์อันเป็นหัวใจของพุทธศาสนา

ตัวอย่างเนื้อหา ตามรอยพระโพธิสัตว์


เกี่ยวกับผู้เขียน

พักชก ริมโปเช ผู้เขียน ตามรอยพระโพธิสัตว์
Phakchok Rinpoche

พักชก ริมโปเช (Phakchok Rinpoche)

เกิดเมื่อปี ค.ศ.1981 เป็นผู้สืบทอดสายธรรม “ขุมทรัพย์อันประณีต” ของท่านชกจูร์ ลิงปะ แห่งนิกายญิงมาของพุทธศาสนาสายทิเบต

ริมโปเชสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาพุทธศาสนาชั้นสูงซองซาร์ เมืองบีร์ ประเทศอินเดีย ชำนิชำนาญในการผสานความรู้ทางสายวิชาการเข้ากับความรู้เชิงประสบการณ์ที่ได้รับจากอาจารย์ของท่าน เพื่อมอบเครื่องมือจำเป็นแก่ลูกศิษย์สำหรับค้นหาปัญญาญาณและการุณยจิต อันถูกบดบังด้วยการเห็นตนเองและโลกรอบตัวตามความเคยชิน

ปัจจุบันริมโปเชเป็นผู้อำนวยการโครงการด้านมนุษยธรรมในเอเชียใต้หลายโครงการ ผู้อ่านสามารถค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่านและกิจกรรมของท่านได้ที่ phakchokrinpoche.org

ผลงานเพิ่มเติมของนักเขียนท่านเดียวกัน: สุขจรัสแสง


คำนิยม

“There is abundant insight, clarity, and wisdom to be found here. This book is for anyone interested in meditation, from the mildly curious to those deeply committed to a practice within a Buddhist lineage or any spiritual tradition. The gift Phakchok Rinpoche is offering us is a path to enlightenment, which is the freedom from suffering.” —Sharon Salzberg, author of Lovingkindness and Real Change

“Challenges and motivates us, at the same time urging us to go beyond our comfort zone in our practice while always pulling us back to the grounded experience and memories of Rinpoche’s stories and reflections. The book helps us to absorb, intimately, the same wisdom that Phakchok Rinpoche gathered from the King of Meditation Sutra.” —Buddhistdoor Global