โอว บอย!

100 ฿

Oh, boy! เขียนในปี ๒๐๐๐ เป็นวรรณกรรมเยาวชนสะท้อนปัญหาสังคมร่วมสมัยที่ติดอันดับขายดีมากในฝรั่งเศสและในยุโรปหลายประเทศ นำเสนอประเด็นหลากหลาย ให้แง่มุมน่าสนใจอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว ปัญหาเด็กกำพร้าที่นำไปสู่การฉายภาพระบบสวัสดิการและการรับดูแลเด็กของภาครัฐ ปัญหาเรื่องการยอมรับสิทธิของผู้อื่นบนบรรทัดฐานของการตีความในความ “ปกติ” และ “ไม่ปกติ” ของบุคคลในสังคม ปัญหาเรื่องเพศสภาพ และสถานะของชายรักชาย ตลอดไปจนถึงเรื่องความรัก โรคร้าย การฆ่าตัวตายและการถูกทอดทิ้ง ฯลฯ ผู้เขียนรวบรวมปัญหาเหล่านี้มาเรียงร้อยเข้าด้วยกันอย่างแยบยล ก่อนจะนำไปสู่บรรบายที่คลี่คลายในท้ายเรื่องได้อย่าง หลักแหลม กินใจ และสะเทือนอารมณ์ยิ่ง

Oh, boy! ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศที่มากมายกว่า ๒๐ รางวัล

————

มารี-โอ๊ด มูรัย (Marie-Aude Murail)

มารี-โอ๊ด มูรัย เป็นนักเขียนชาวฝรั่งเศส เกิดเมื่อปี 1954 จบปริญญาเอกด้านอักษรศาสตร์จากมหาวิทยาลัยซอร์บอน เธอเริ่มเขียนหนังสือเมื่ออายุเพียง 13 ปี เธอเขียนบทความ เรื่องสั้นและนวนิยายสำหรับเยาวชนทุกระดับอายุ ตั้งแต่เด็กที่เพิ่งเริ่มอ่านหนังสือออกจนถึงวัยรุ่นโตๆ หนังสือของเธอล้วนเป็นวรรณกรรมที่เด็กก็อ่านได้ผู้ใหญ่ก็อ่านดี นับจำนวนทั้งหมดประมาณ 100 เล่ม และเธอยังคงออกหนังสือใหม่ๆที่สนุกสนานน่าสนใจออกมาเรื่อยๆ มีมากมายหลายประเภท ทุกรสนิยม ทั้งที่เป็นเรื่องเดี่ยวๆและเป็นชุด เธอจะคิดค้นเปลี่ยนประเด็นหลักของแต่ละเรื่องไปเรื่อยๆ เพราะเธอมีคติพจน์ว่า ”ไม่ควรจะให้เรื่องซ้ำๆซากๆ และไม่ควรจะให้คนอ่านคาดการณ์ได้ล่วงหน้า” ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมือง กับชีวิตจริง หรือกับเรื่องพิสดาร ตัวละครของทุกเรื่อง จะเป็นใครและต่างนิสัยกันขนาดไหน แต่ละคนล้วนมีเสน่ห์ดึงดูดความผูกพันจากผู้อ่านได้ทั้งนั้น และเรื่องทุกเรื่องจะต้องจบลงด้วยดี เพราะเธอถือว่าเธอเขียนให้ผู้เยาว์อ่าน

ความสามารถพิเศษอีกอย่างของเธอคือ เธอสามารถหยิบยกหัวข้อที่เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมปัจจุบันมาเขียน ด้วยความเฉลียวฉลาดและด้วยอารมณ์ขันที่มีมุกตลกแพรวพราวไปทั่ว ทำให้ผู้อ่านมีทัศนคติใหม่ที่มีความรุนแรงหรือด้านลบน้อยลง เช่นปัญหาของ คู่กะเทย โรคร้ายเช่นมะเร็ง ผู้หญิงที่ถูกสามีทุบตี และความตาย (Oh, Boy!) โรคปัญญาอ่อน (Simple) ปัญหาของพวกอพยพเข้าเมือง (Vive la République) การทำแท้ง (La fille du docteur Baudoin) ปัญหาเศษฐกิจและการตกงาน (Papa et Maman sont dans un bateau) เป็นต้น