มายาคติว่าด้วยสารกำจัดศัตรูพืชที่อ้างว่าปลอดภัย (The Myths of Safe Pesticides)

100 ฿

มายาคติว่าด้วยสารกำจัดศัตรูพืชที่อ้างว่าปลอดภัย (The Myths of Safe Pesticides)

เขียน:  อองเดร ลิว   (Andre Leu)
แปล:  เพ็ญนภา หงษ์ทอง

อุตสาหกรรมการเกษตรกระแสหลักที่อยู่บนฐานของสารเคมีกล่าวอ้างว่าสารสังเคราะห์สูตรผสมต่างๆที่วางขายเป็นยาฆ่าแมลงยาฆ่าวัชพืชและยาฆ่าเชี้อรานั้นมีความปลอดภัยเมื่อใช้ตามวิธีที่ระบุไว้แต่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนข้ออ้างนี้แท้จริงหรือไม่ในเมื่อมีการค้นพบสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในร้อยละ๗๗ของอาหารในสหรัฐอเมริกา การรู้ความจริงจึงเป็นสิ่งสำคัญ

นักการเกษตรอินทรีย์อองเดรลิวได้บุกบั่นสำรวจข้อมูลในวารสารวิทยาศาสตร์ที่ได้รับความเชื่อถือในวงการและนำเสนอให้เห็นว่าข้ออ้างของบริษัทผู้ผลิตสารเคมีและของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลมิได้มีสาระอย่างที่ควรลิวแปลคำศัพท์ทางเทคนิคเป็นภาษาของสามัญชน เพื่อที่จะสลายมายาคติที่กล่าวย้ำกันมากที่สุด๕ประการเกี่ยวกับความปลอดภัยของสารกำจัดศัตรูพืชโดยใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาลบล้างเรียนรู้ความจริงที่อยู่เบื้องหลัง

“André Leu ทำลายห่วงโซ่แห่งข้อมูลที่คลาดเคลื่อนของบรรษัทเกี่ยวกับสารกำจัดศัตรูพืชและกระชากหน้ากากความล้มเหลวในสงครามเคมีต่อต้านศัตรูพืช อย่างที่ Leu บอก เรามีทางเลือกที่เป็นมิตรกับระบบนิเวศ ได้ผลทางเศรษฐศาสตร์ และเป็นไปได้ทางสังคมเพื่อจะทดแทนการทำเกษตรเคมี”

– มิเกล เอ.อัลเทียรี, ศ.ดร. ด้านเกษตรเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย-เบิร์กลีย์

“ต้องอ่าน! ทุกอย่างที่เราไม่เคยรู้เกี่ยวกับสารกำจัดศัตรูพืชแทบทำให้เราล้มตึง แต่ไม่ต้องกังวล การอธิบายที่ทรงพลัง และรวดเร็วของ Leu เกี่ยวกับโลกพระเคราะห์แห่งสารเคมีของเราใบนี้จะเติมพลังให้เราเอง ไม่ใช่กวาดเราออกไป ไม่ต้องรู้สึกพูดไม่ออกอีกต่อไปแล้วเมื่อต้องคอยอธิบายว่าทำไมการกินอาหารอินทรีย์ถึงควรค่าแก่การทำ Leu แสดงทุกอย่างให้ประจักษ์ได้อย่างล้ำเลิศยิ่ง เป็นงานเขียนที่มีเสน่ห์ชวนอ่าน สนับสนุนด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ บวกกับความรู้ของเขาที่เกิดจากประสบการณ์ตรง ซึ่งเขาพิสูจน์ให้เห็นในที่นี้ด้วยหลักฐาน ทำให้เราสามารถเลี้ยงตัวเราเอง พวกเราทุกคน ได้โดยไม่ต้องเจอกับอันตรายของสารกำจัดศัตรูพืชที่น่าสะพรึงกลัวยิ่ง”

– Framces Moore Lappé ผู้แต่ง Diet for a Small Planet,
ผู้ร่วมก่อตั้ง สถาบันโลกใบเล็ก (Small Planet Institute)