บ้านหลังเดียวของเรา: คำวิงวอนเพื่อโลกและภูมิอากาศ (Our Only Home: A Climate Appeal to the World by H.H. The 14th Dalai Lama)

189 ฿

บ้านหลังเดียวของเรา: : คำวิงวอนเพื่อโลกและภูมิอากาศ (Our Only Home: Our Only Home: A Climate Appeal to the World by H.H. The 14th Dalai Lama)

เขียน: องค์ทะไลลามะที่ 14 กับ ฟรันซ์ อัลท์
แปล: นัยนา นาควัชระ
ISBN  978-616-481-025-9
จำนวนหน้า  176

ภัยที่กำลังคุกคามสิ่งแวดล้อมกำลังนำหายนะมาสู่เรา โลกสีน้ำเงินแสนสวยแห่งนี้คือบ้านหลังเดียวของเรา… เป็นที่อาศัยของชุมชนอันหลากหลายซึ่งล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว การดูแลรักษาโลกคือการดูแลรักษาบ้านของเราเอง

ในหนังสือเล่มใหม่นี้ องค์ทะไลลามะซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดของยุคนี้ ได้เรียกร้องให้บุคคลที่มีหน้าที่ตัดสินใจทางการเมืองหันมาลงมือต่อสู้กับความชะงักงันและความเขลาในประเด็นสิ่งแวดล้อม ในบทสัมภาษณ์และบทสนทนากับนักข่าวสิ่งแวดล้อมอาวุโส ฟรันซ์ อัลท์ องค์ทะไลลามะทรงกล่าวว่าเราทุกคนต้องลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหา นำความเปลี่ยนแปลงมาสู่โลก เพื่อให้โลกนี้ดีขึ้น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทั้งทรงย้ำว่าเราจะต้องเปิดโอกาสให้คนรุ่นเยาว์แสดงสิทธิ์ของพวกเขาในอันที่จะทวงอนาคตของเขาคืนมา ความคิดเห็นของผู้นำทางศาสนาซึ่งเป็นที่รักที่สุดพระองค์นี้ ได้กลายมาเป็นคำประกาศที่ทำให้เราตาสว่าง เป็นกำลังใจให้คนหนุ่มสาวก้าวออกมาลงมือทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยปกป้องโลกซึ่งเป็นบ้านหลังเดียวของเรา

* * * * *

ตัวอย่างเนื้อหา