บรรษัท: การแสวงหากำไรและอำนาจของนิติบุคคลวิกลจริต (The Corporation)

Original price was: 260 ฿.Current price is: 20 ฿.

หนังสือขายตามสภาพ

บรรษัท: การแสวงหากำไรและอำนาจของนิติบุคคลวิกลจริต (The Corporation) 

ผู้เขียน: โจเอล บาคาน
ผู้แปล: ภัควดี วีระภาสพงษ์
ISBN 978-974-0906-68-1
ราคาปก 260 บาท

ในช่วง 150 ปีที่ผ่านมา บรรษัทก้าวจากสิ่งที่ค่อนข้างคลุมเครือ ขึ้นสู่การเป็นสถาบันทางเศรษฐกิจที่ทรงอิทธิพลอำนาจในโลก ทุกวันนี้ บรรษัทปกครองชีวิตของเรา บรรษัทกำหนดสิ่งที่เรากิน เราชม เราสวมใส่ ที่ที่เราทำงานและสิ่งที่เราทำ เราถูกห้อมล้อมด้วยวัฒนธรรม รูปสัญลักษณ์ และอุดมการณ์ของบรรษัทอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง ศาสนจักรและระบอบกษัตริย์ในห้วงเวลาอื่น เคยสมอ้างตนเองเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักแตกดับและทรงมหิทธานุภาพ ยกย่องสรรเสริญตนเองด้วยสิ่งก่อสร้างใหญ่โตโอฬารและการตกแต่งที่หรูหราอลังการฉันใด บรรษัทก็ทำเช่นเดียวกันฉันนั้น บรรษัทมีอำนาจมากขึ้นเรื่อย ๆ ในการบงการการตัดสินใจของคนในรัฐบาลที่น่าจะเป็นฝ่ายกำกับดูแลมัน รวมทั้งเข้าไปควบคุมปริมณฑลในสังคมที่เมื่อก่อนเคยเป็นปริมณฑลสาธารณะ การทะยานขึ้นสู่อำนาจอย่างน่าตื่นตะลึงของบรรษัทเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญของประวัติศาสตร์สมัยใหม่ โดยเฉพาะเมื่อดูจากการเริ่มต้นที่ไม่ค่อยสวยงามนักของสถาบันนี้