ระบายสีที่หัวใจเด็ก

187 ฿

สินค้าหมดแล้ว

การระบายสีมีส่วนสำคัญต่อพัฒนาการของเด็ก เพราะช่วยกระตุ้นการแสดงตัวตน จินตนาการ และพลังสร้างสรรค์ การระบายสีน้ำเป็นวิธีดีที่สุดที่จะให้เด็กๆ เริ่มทำงานกับสี

หนังสือเชิงปฏิบัติการเล่มนี้ที่ใช้ทฤษฎีของเกอเธ่ เป็นจุดตั้งต้น เป็นคู่มือที่มีประโยชน์สำหรับพ่อแม่และครู มีรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมการระบายสี เรื่องราวของสี บทกวี และการระบายสีจากเรื่องราวของธรรมชาติและฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง