จาริกในรอยบุญ: สิ่งควรรู้ก่อนไปเยือนสังเวชนียสถาน (Best Foot Forward: A Pilgrim’s Guide to the Sacred Sites of the Buddha)

Original price was: 270 ฿.Current price is: 243 ฿.

Category:

จาริกในรอยบุญ: สิ่งควรรู้ก่อนไปเยือนสังเวชนียสถาน (Best Foot Forward: A Pilgrim’s Guide to the Sacred Sites of the Buddha) 

เขียน: ซองซาร์ จัมยัง เคียนเซ (Dzongsar Khyentse Rinpoche)
แปล: พินทุสร ติวุตานนท์
บรรณาธิการ: นัยนา นาควัชระ
ปีที่พิมพ์: 1/2565
จำนวนหน้า: 160
ISBN: 978-616-481-033-4
ราคาปก: 270 บาท

 

จาริกในรอยบุญ คือหนังสือที่เหมาะและเป็นประโยชน์มากสำหรับผู้แสวงบุญทุกท่าน
จะช่วยให้ท่านเข้าถึงวิธีทำบุญอย่างชาญฉลาด ได้บุญเต็มเปี่ยม
โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องมีทรัพย์สินเงินทองกองโต

การจาริกแสวงบุญเป็นอุบายอย่างหนึ่งที่มีพลัง ทำให้เราระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า และน้อมนำพระธรรมคำสอนมาปฏิบัติ  สำหรับชาวพุทธ สังเวชนียสถานที่สำคัญที่สุดคือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพระพุทธองค์สี่แห่ง ได้แก่

ลุมพินี  เป็นสถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงถือกำเนิดเยี่ยงมนุษย์ธรรมดา
พุทธคยา 
เป็นสถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
พาราณสี (สารนาถ) 
เป็นสถานที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนหนทางไปสู่การตรัสรู้
กุสินารา 
เป็นสถานที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน

แม้ว่าผู้จาริกแสวงบุญมักจะพบความวุ่นวายโกลาหล บางครั้งก็ไม่สะดวกสบาย และมีสิ่งท้าทายมากมาย แต่การเดินทางไปยังสถานที่เหล่านี้อาจส่งผลต่อจิตใจอย่างลึกซึ้ง และอาจถึงกับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้ปฏิบัติ

ในหนังสือเล่มนี้ ซองซาร์ จัมยัง เคียนเซได้บอกวิธีการจาริกแสวงบุญอย่างชาญฉลาด ที่ผู้จาริกจะได้รับประโยชน์มากที่สุด  พร้อมทั้งอธิบายว่าอะไรที่ทำให้บุคคลหรือสถานที่ มี “ความศักดิ์สิทธิ์”  อะไรคือการจาริกแสวงบุญ และเราควรทำสิ่งใดเมื่อไปเยือนสังเวชนียสถานทั้งสี่ในอินเดียและเนปาล หรือสถานศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ


เกี่ยวกับผู้เขียน

Dzongsar-Jamyang-Khyentse-จาริกในรอยบุญ
Dzongsar Jamyang Khyentse

ซองซาร์ จัมยัง เคียนเซ (Dzongsar Jamyang Khyentse)

เกิดที่ภูฐานในปี 1961 เป็นศิษย์ของ เคนโปอับเป ริมโปเช และเป็นเจ้าอาวาสวัดซองซาร์ รวมทั้งมหาวิทยาลัยซองซาร์อันมีชื่อ ท่านมีภาระหน้าที่รับผิดชอบและให้การศึกษาภิกษุสงฆ์จำนวน 1,600 รูป ซึ่งอาศัยอยู่ในอารามหกแห่งในภูฐานและทั่วเอเชีย ท่านได้ทำตามปณิธานของสิทธัตถะ โดยสร้างศูนย์พุทธธรรมและปฏิบัติภาวนาหกแห่งทั่วโลก รวมทั้งองค์กรไม่แสวงผลกำไรอีกสองแห่ง ได้แก่ มูลนิธิเคียนเซ และ Lotus Outreach นอกจาก อะไรทำให้คุณไม่ใช่พุทธ แล้ว ท่านมีผลงานเขียนที่ได้รับเสียงชื่นชมอีกมากมาย อาทิ Best Foot Forward, Poison Is Medicine, Not For Happiness เป็นต้น ท่านยังเป็นผู้เขียนบทและกำกับภาพยนตร์ The Cup และ Travellers and Magicians อีกด้วย

ผลงานเพิ่มเติมของนักเขียนท่านเดียวกัน: อะไรทำให้คุณไม่ใช่พุทธ , ยาพิษคือโอสถ