ดาวา การแสวงหาของสุนัขจรจัดในภูฐาน (Dawa: The Story of a Stray Dog in Bhutan)

198 ฿

ดาวา การแสวงหาของสุนัขจรจัดในภูฐาน
(Dawa: The Story of a Stray Dog in Bhutan)

ผู้เขียน: กุนซัง โชเดน (Kunzang Choden)
ผู้แปล: สดใส ขันติวรพงศ์
ISBN: 978-616-7368-96-2
พิมพ์ครั้งที่ 1/2554
จำนวน 186 หน้า
ราคาปก 220 บาท

                     ดาวา สุนัขสีเหลืองอมน้ำตาล ขนรุ่งริ่งเกาะเป็นก้อน ดูมอมแมมไปทั้งตัว เขารอดตายจากโรคเรื้อนสุนัขที่เป็นอยู่นาน  ดาวา ไม่เหมือนหมาจรจัดทั่วไป เขาเข้าใจภาษามนุษย์ มุ่งมั่นสู้ชีวิต จนได้เป็นหัวหน้านำหมู่หมาเห่าหอน  ที่เขาได้เป็นผู้นำไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เขาใฝ่ฝันที่จะเป็น  เขาทำงานหนัก ฝึกฝนทักษะที่ตนมีจนกลายเป็นศิลปะ

สุนัขหลายตัวยืนยันว่า ดาวาเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำ

 

“คุณกุนซัง โชเดนมอบหนังสือเล่มนี้ให้ อ่านแล้วถูกใจ แอบฝันว่า จะแปลเป็นภาษาไทยให้อ่านกัน เมื่อท่านอนุญาต งานเดินไปไหลหลั่ง แปลงานเล่มนี้รวดเร็วนัก เพราะหลงรักดาวาหมาผู้มีความหวัง ข้ามปมด้อยของตนด้วยจิตใจดีมีพลัง ตั้งใจฝึกการหอนศิลปะที่หมายปอง จากโคโตะหลังโกงขาดสารอาหาร เปลี่ยนเป็นดาวาดวงจันทร์อันเรืองรอง

ดาวาเป็นตำเรียนของเด็กภูฐาน หวังให้เด็กไทยได้อ่านลับสมอง ระลึกถึงวัฒนธรรมดีงามตามครรลอง ประคับประคองคุณธรรมเพื่อความงอกงามทั้งกายใจ”

– สดใส ขันติวรพงศ์, ผู้แปล


กุนซัง โชเดน (Kunzang Choden)

เกิดในปี 1952 เธอเป็นนักเขียนแนวหน้าคนหนึ่งของภูฐาน เธอได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขา Psychology จาก Indraprastha College ที่กรุงเดลี และปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา Sociology จาก the University of Nebraska, USA.

นวนิยายเรื่อง The Circle of Karma ของเธอได้รับการแปลในหลายภาษา และได้รับการเสนอเพื่อรับรางวัล Elle Prix des Lectrices และสำหรับหนังสือเรื่อง Tales in Colour and other stories นี้ ได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษครั้งแรกเมื่อปี 2009

ผลงานอีกเล่มหนึ่งที่สำนักพิมพ์สวนเงินมีมาได้เผยแพร่แล้วคือ ดาวา การแสวงหาของสุนัขจรจัดในภูฐาน (Dawa: The Story of a Stray Dog in Bhutan)