ปฏิวัติด้านใน: ชีวิต เสรีภาพ และการแสวงหาความสุขที่แท้ (Inner Revolution: Life, Liberty, and the Pursuit of Real Happiness)

Original price was: 340 ฿.Current price is: 306 ฿.

ปฏิวัติด้านใน: ชีวิต เสรีภาพ และการแสวงหาความสุขที่แท้
(Inner Revolution: Life, Liberty, and the Pursuit of Real Happiness)

เขียน: โรเบิร์ต เธอร์แมน (Robert Thurman)
แปล: พินทุสร ติวุตานนท์
บรรณาธิการ: สดใส ขันติวรพงศ์
ปีที่พิมพ์: 1/2561
จำนวนหน้า: 280
ISBN: 978-616-736-895-5
ราคาปก: 340 บาท

พระพุทธองค์ให้การศึกษากับประชาชนให้พวกเขาคิดอย่างมีเหตุผลเชิงวิพากษ์ เข้าสู่แดนการเป็นอิสระจากแนวคิดเก่าๆ และนี่คือต้นตอของการเปลี่ยนแปลง เมื่อคนเราเปลี่ยนความคิดได้ พวกเขาก็จะปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนสังคมและแม้แต่การเมืองอย่างเป็นธรรมชาติ พระศากยมุนีพุทธเจ้าทรงเปลี่ยนการเมืองในระดับสมอง และพิสูจน์ให้เห็นว่าวิธีดีที่สุดในการสร้างสังคมที่เข้มแข็งต้องเริ่มต้นจากล่างขึ้นบน ด้วยการพัฒนาจากระดับปัจเจกชน ไม่ใช่จากบนลงมาล่าง

“…สำหรับชาวพุทธทิเบต ความคิดนี้ไม่ใช่การปฏิวัติ ตามธรรมดานั้นหากท่านเปลี่ยนแปลงจิตใจของตัวท่านเองได้ สังคมส่วนรวมย่อมเปลี่ยนไปด้วย ในฐานะชาวพุทธ เราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงมีแผนการด้วยพระกรุณาที่จะช่วยเหลือเหล่าสรรพสัตว์ทั้งปวง เช่นเดียวกับพระปัญญาในอันจะทำให้สัมฤทธิ์ผล… หากท่านเคยอ่านประวัติศาสตร์ของผู้นำบางคนในสังคมชาวพุทธ เช่น พระเจ้าอโศกมหาราช ท่านเหล่านี้ทรงเป็นแรงดลใจให้ประชาชนได้สำนึกว่า การเมืองสามารถเป็นการปฏิบัติธรรมได้ด้วย การปฏิบัติต่อสังคมด้วยกุศลจิตและปรีชาญาณเป็นวิถีสู่การตรัสรู้ธรรมได้ สำคัญมากที่เราต้องไม่ท้อถอยและร่วมกันรับผิดชอบโลกนี้เพื่ออนาคตของคนรุ่นต่อไป…”
– คำนิยม โดยองค์ทะไลลามะที่ 14


เกี่ยวกับผู้เขียน

Robert Thurman ผู้เขียน ปฏิวัติด้านใน
Robert Thurman

โรเบิร์ต เธอร์แมน (Robert Alexander Farrar Thurman)

เกิดเมื่อวันที่ 3 ส.ค. 1941 เป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดในปี 1997 ที่ถูกบันทึกในนิตยสารไทม์ ศ.ดร. โรเบิร์ต เอ. เอฟ. เธอร์แมน เป็นนักวิชาการและนักเขียนมากว่าสามสิบปี เขาเป็นกรรมการชุดแรกของอินโด-ทิเบต พุทธศึกษาในอเมริกา เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและประธานองค์กรไม่แสวงหากำไรของ Tibet House New York เธอร์แมนเป็นชาวตะวันตกคนแรกที่บวชเป็นภิกษุสงฆ์ในศาสนาพุทธนิกายทิเบต และมีมิตรภาพอันยาวนานกว่าสามสิบห้าปีกับองค์ทะไลลามะ เขาเป็นพ่อของดาราสาว อูมา เธอร์แมน