เข้าใจหนัง เข้าใจจิต: วิเคราะห์ 3 มหากาพย์ภาพยนต์แบบจิตวิทยาวิเคราะห์

Original price was: 250 ฿.Current price is: 225 ฿.

‘- “สรุปเรื่องความนิยมความว่างเปล่าในภาษาธรรมดาได้ว่า มนุษย์ใช้ชีวิตอยู่กับแบบจำลอง ตัวแทน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ หรือสิ่งที่จำลองจากความเป็นจริง เช่น การใช้วัตถุเป็นตัวแทนของมูลค่า ความหมาย ภาพลักษณ์ สไตล์ สิ่งต่างๆ กลายเป็นตัวแทนของสิ่งอื่น ความหมายอื่น ไม่ใช่ตัวมันเอง และการออกแบบสิ่งต่างๆ ก็ลอกเลียนความหมายจากแบบที่ถูกจำลองมาอีกที แล้วสิ่งเหล่านั้นก็ถูกใช้เป็นตัวแทนความเป็นตัวตนของมนุษย์ แล้วความเป็นจริง ความหมายแท้ๆ อยู่ที่ใด?”
วิเคราะห์ เดอะ เมทริกซ์ ไตรภาค

– “ถ้ามองฮอบบิทเป็นสัญลักษณ์ทางจิตใจ ฮอบบิทน่าจะเป็นพัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่ใกล้เคียงกับมนุษย์ที่สุด แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ ตัวเล็กเพียงครึ่งเดียวของมนุษย์ จึงถูกเรียกเป็น ฮาล์ฟลิงส์ (halflings) ตัวเล็กอาจหมายถึงความต่ำต้อย ไม่สำคัญ ยังไม่โตเต็มที่ ยังไม่สมบูรณ์ แต่ก็อ่อนน้อมถ่อมตน และมีความไร้เดียงสาเหมือนเด็กๆ ซึ่งมีศักยภาพที่จะเรียนรู้และพัฒนา”
วิเคราะห์ตัวละครสำคัญในเดอะ ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ ไตรภาค

– “เจไดฝึกฝนเพื่อให้เกิดปัญญา (wisdom) ฝึกฝนเพื่อความรู้ (self-knowledge) เป็นความรู้ภายในไม่ใช่ภายนอก นอกจากนี้ศาสตร์แห่งเจไดยังสอนให้ยอมรับด้านมืดของตัวเองแต่ไม่ยอมจำนนต่อมัน”
วิเคราะห์ สตาร์ วอร์ส 6 ภาค

นี่อาจไม่ใช่หนังสือที่เหมาะสำหรับทุกคน แต่ถ้าคุณชอบ เดอะ ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์, เดอะ เมทริกซ์, สตาร์ วอร์ส และสนใจเรื่องการพัฒนาด้านในผ่านพฤติกรรมของตัวละครในภาพยนตร์เหล่านี้ คุณไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้ด้วยประการทั้งปวง!!!

เมื่อยอมรับ เรียนรู้ที่จะอยู่กับด้านมืดของเราอย่างเท่าทัน และไม่ยอมจำนนต่อมัน
เมื่อนั้นพลังภายในจะนำพาเราไปสู่แสงสว่าง เพื่อการเติบโตทางปัญญาญาณที่สูงขึ้น

การวิเคราะห์ภาพยนตร์ 3 เรื่องนี้ตั้งอยู่บนฐานของจิตวิทยาสายยุงเกียน (Jungian) ที่เชื่อว่าการเชื่อมโยงระหว่างจิตใจส่วนที่มีสำนึกและส่วนที่ไร้สำนึกจะช่วยให้มนุษย์เข้าใจตนเองมากขึ้น และนำไปสู่การยกระดับจิตใจไปสู่ความเต็มสมบูรณ์ในที่สุด

สนใจข้อมูลเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ภาพยนตร์ในแนวทางจิตวิเคราะห์เพิ่มเติม เข้าไปได้เลยที่ Deepfilm.net และ Black & White Books

* * * * *

ตัวอย่างเนื้อหา