ผู้ประกอบการสังคม (How to change the world)

Original price was: 320 ฿.Current price is: 50 ฿.

หนังสือขายตามสภาพ 

ผู้ประกอบการสังคม พลังความคิดใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก (How to change the world)

ในขณะที่ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ผลงานด้านเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการสังคมที่ทำการสร้างสรรค์ผลงานด้านการเปลี่ยนแปลงสังคม เดวิด บอร์นสตีนเขียนว่าผู้ประกอบการสังคมคือบุคคลที่มุ่งมั่นและมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้ตั้งข้อสงสัยต่อสถานภาพเดิม ใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ ๆ ปฏิเสธที่จะยอมแพ้ และเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีกว่าเดิม ผู้ประกอบการสังคม : พลังความคิดใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก แสดงให้เห็นว่า เมื่อมีการตัดสินใจแน่วแน่และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คนเพียงคนเดียวก็สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างน่าอัศจรรย์ หนังสือนี้จะเป็นทั้งเรื่องที่อ่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และคู่มืออันมีค่าที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีมองโลกของคุณ