หนึ่งศาสดา หลายสายธรรม (Buddhism: One Teacher, Many Traditions)

Original price was: 480 ฿.Current price is: 432 ฿.

Category:

หนึ่งศาสดา หลายสายธรรม  (Buddhism: One Teacher, Many Traditions)

ผู้เขียน: องค์ทะไลลามะ และ ทุปเทน โชดรอน
ผู้แปล: นัยนา นาควัชระ และ สมหวัง แก้วสุฟอง
ราคาปก 480 บาท
ISBN 978-616-481-018-1
352 หน้า

“ท่ามกลางความแตกต่างและรายละเอียดปลีกย่อยของสายธรรมอันหลากหลายในพุทธศาสนา… หัวใจคำสอนของพระบรมศาสดานั้นเป็นหนึ่งเดียว”

ในหนังสือ หนึ่งศาสดา หลายสายธรรม องค์ทะไลลามะ และภิกษุณีทุปเทน โชดรอน ชาวอเมริกัน ได้แจกแจงโดยละเอียดถึงสิ่งที่เหมือนกันและแตกต่างกันระหว่างพุทธศาสนาสองสายธรรมหลัก คือสายธรรมสันสกฤตของทิเบตและเอเชียตะวันออก กับสายธรรมบาลีของศรีลังกาและประเทศในตะวันออกเฉียงใต้

ผู้เขียนได้บรรยายถึงหลักปฏิบัติและหลักคำสอนที่เป็นแก่นของพุทธศาสนา เช่น อริสัจสี่ การปฏิบัติภาวนา การเจริญเมตตากรุณาและความรัก ตลอดจนความหมายของนิพพาน ไปจนถึงแง่มุมที่เหมือนกันและต่างกันในเชิงการตีความ องค์ทะไลลามะและภิกษุณีทุปเทน โชดรอนได้แจกแจงสายธรรมทั้งหลายด้วยความเคารพและแสดงให้เห็นว่าแม้มีความแตกต่างมากมายในรายละเอียด แต่ทุกสายธรรมก็รับมรดกมาจากพระธรรมของพระศาสดาเดียวกัน และมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

 


เกี่ยวกับผู้เขียน

องค์ทะไลลามะ ที่ 14 ผู้เขียน ข้ามพ้นศาสนา
H.H. The 14th Dalai Lama

องค์ทะไลลามะ ที่ 14 (H.H. The 14th Dalai Lama, 6 June 1935 – )

กล่าวถึงตนเองว่าเป็น “พระธรรมดา” ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะผู้นำทางโลกและทางธรรมของประชาชนชาวทิเบต ท่านเป็นทะไลลามะพระองค์ปัจจุบัน และเป็นที่รู้จักระดับโลกในปี 1989 เมื่อได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจากการอุทิศตนให้กับการต่อสู้อย่างสันติที่จะปลดปล่อยทิเบต ท่านเรียกร้องให้มีความกรุณาและความรับผิดชอบร่วมอย่างเป็นสากลผ่านงานเขียนและงานปาฐกถาธรรมมากมาย

เว็บไซต์ขององค์ทะไลลามะ ที่ 14  www.dalailama.com

ผลงานเพิ่มเติมของนักเขียนท่านเดียวกัน: ศาสนาทั้งผองพี่น้องกันข้ามพ้นศาสนา , ลำดับขั้นแห่งการปฏิบัติภาวนา