ข้ามพ้นศาสนา: จริยธรรมเพื่อคนทั้งโลก (Beyond Religion: Ethics for a Whole World)

Original price was: 320 ฿.Current price is: 288 ฿.

ข้ามพ้นศาสนา: จริยธรรมเพื่อคนทั้งโลก (Beyond Religion: Ethics for a Whole World)
เขียน: องค์ทะไลลามะ
แปล: นัยนา นาควัชระ
บรรณาธิการ: พจนา จันทรสันติ
ISBN: 978-616-481-002-0
ปีที่พิมพ์: 2019
จำนวนหน้า: 224
ราคาปก 320 บาท

 

หนังสือเล่มนี้จะบอกวิธีค้นพบคุณธรรมที่เราทุกคนมีอยู่ภายในตน
ท่ามกลางวัฒนธรรมและศาสนาที่หลากหลายซึ่งเป็นเปลือกนอก
เราจะค้นพบแก่นแท้ที่ดีงามของมนุษยชาติ
ที่เราทุกคนจะใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตร่วมกัน

 

ในยุคโลกาภิวัตน์และในสังคมแบบพหุวัฒนธรรม จริยธรรมที่ขึ้นอยู่กับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง จะเป็นที่สนใจก็แต่เฉพาะกับบางคนเท่านั้น แต่ไม่มีความหมายสำหรับทุกคน ในอดีต เมื่อคนเราอาศัยอยู่ในที่ที่ห่างไกลกัน – เหมือนอย่างที่เราชาวทิเบตใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมานานหลายศตวรรษ ภายในกำแพงภูเขาที่โอบล้อมเราไว้ – การที่คนแต่ละกลุ่มมีวิธีเข้าถึงจริยธรรมไปตามศาสนาที่พวกเขานับถือ ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาอะไร อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน ถ้าคำตอบที่ว่าทำไมคุณธรรมภายในใจจึงถูกละเลย เป็นคำตอบที่อิงอยู่กับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง นั่นย่อมไม่ใช่คำตอบที่เป็นสากล ดังนั้นจึงไม่อาจใช้ได้กับทุกคน สิ่งที่เราต้องการในวันนี้คือวิธีเข้าถึงจริยธรรมโดยไม่ต้องอาศัยศาสนา และเป็นวิธีที่เป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้มีศรัทธาและผู้ไม่มีศรัทธา กล่าวคือ เราต้องการ “จริยธรรมแบบโลกวิสัย”

 

“พระนิพนธ์ ข้ามพ้นศาสนา: จริยธรรมเพื่อคนทั้งโลก คือยาขนานเอกที่ทรงปรุงขึ้นมาในเวลาที่ประชาคมโลกกำลังป่วยไข้ด้วยโรค “โลกไร้พรมแดน แต่ใจคนกลับคับแคบติดตัน” อย่างยิ่ง หากไม่มีจริยธรรมใหม่ที่ไปพ้นศาสนาและมีคุณค่าสำหรับคนทั้งโลกอย่างเสมอหน้ากัน ทั้งแก่คนที่มีศาสนา ไม่มีศาสนา เปี่ยมศรัทธาหรือสิ้นศรัทธาเสียแล้ว โลกในยุคสมัยของเราก็คงยากจะมีสันติภาพและสันติสุขอย่างยั่งยืน”

– ว.วชิรเมธี คำนำ

 


เกี่ยวกับผู้เขียน

องค์ทะไลลามะ ที่ 14 ผู้เขียน ข้ามพ้นศาสนา
H.H. The 14th Dalai Lama

องค์ทะไลลามะ ที่ 14 (H.H. The 14th Dalai Lama, 6 June 1935 – )

กล่าวถึงตนเองว่าเป็น “พระธรรมดา” ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะผู้นำทางโลกและทางธรรมของประชาชนชาวทิเบต ท่านเป็นทะไลลามะพระองค์ปัจจุบัน และเป็นที่รู้จักระดับโลกในปี 1989 เมื่อได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจากการอุทิศตนให้กับการต่อสู้อย่างสันติที่จะปลดปล่อยทิเบต ท่านเรียกร้องให้มีความกรุณาและความรับผิดชอบร่วมอย่างเป็นสากลผ่านงานเขียนและงานปาฐกถาธรรมมากมาย

เว็บไซต์ขององค์ทะไลลามะ ที่ 14  www.dalailama.com

ผลงานเพิ่มเติมของนักเขียนท่านเดียวกัน: ศาสนาทั้งผองพี่น้องกัน, หนึ่งศาสดา หลายสายธรรม