ช่วงเวลาแบบคานธี (The Gandhian Moment)

Original price was: 290 ฿.Current price is: 50 ฿.

สินค้าหมดแล้ว

หนังสือขายตามสภาพ

ช่วงเวลาแบบคานธี (The Gandhian Moment)

คานธีเป็นที่เคารพในฐานะผู้นำสำคัญในประวัติศาสตร์ บิดาแห่งเอกราชอินเดีย และแรงบันดาลใจต่อการประท้วงที่ไม่ใช้ความรุนแรงทั่วโลก แต่ความสำคัญของผลสำเร็จเชิงปฏิบัติเหล่านี้ ได้อำพรางความยิ่งใหญ่ของคานธีในฐานะนักคิดทางการเมืองที่มีความคิดริเริ่มโดดเด่นเป็นพิเศษ รามีน ญะฮานเบกลูนำเสนอคานธีในฐานะนักทฤษฎีการเมือง ผู้จุดประกายความคิดของระบบที่ตั้งบนรากฐานของพลังแห่งความไม่รุนแรง เพื่อท้าทายอธิปไตยและการครอบงำของรัฐ ในฐานะที่ตนเองเป็นนักปรัชญาและนักกิจกรรม ญะฮานเบกลูชี้ให้เราเห็นแก่นสารความคิดของคานธี แสดงให้เห็นกระบวนการที่ความคิดเหล่านี้ได้หล่อหลอมการประท้วงทางการเมือง นับจากอเมริกาในยุคทศวรรษ 1960 ถึงการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลิน และไกลเกินกว่านั้น ตลอดจนการเรียกร้องให้ใช้ความคิดดังกล่าวในปัจจุบันโดยบรรดาชาวมุสลิมที่ปรารถนาความเปลี่ยนแปลง