สถานพำนักจิตวิญญาณ: สถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อมในฐานะศิลปะบำบัด (Places of the Soul: Architecture and Environment as a Healing Art)

Original price was: 450 ฿.Current price is: 405 ฿.

สถานพำนักจิตวิญญาณ: สถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อมในฐานะศิลปะบำบัด
(Places of the Soul: Architecture and Environment as a Healing Art)

เขียน: คริสโตเฟอร์ เดย์ (Christopher Day)
แปล: สดใส ขันติวรพงศ์
ปีพิมพ์: 1/2562
จำนวน 384 หน้า
ISBN: 978-616-481-005-1
ราคาปก: 450 บาท

หนึ่งในหนังสือสถาปัตยกรรมที่ทรงอิทธิพลในยุคปัจจุบัน
– Professor Tom Wooley, Architects Jouranal

‘คัมภีร์’ ของสถาปนิกและผู้สนใจสถาปัตยกรรมจำนวนมาก
– Centre for Alternative Technology

สำหรับคริสโตเฟอร์ เดย์ แล้ว สถาปัตยกรรมใช่แค่การปรากฏของสิ่งก่อสร้าง หากแต่เป็นประสบการณ์การก่อสร้าง หนังสือชั้นครูฉบับพิมพ์ใหม่เอี่ยมนี้ เขาได้เตือนเราว่า การออกแบบเพื่อความยั่งยืนนั้นมีความหมายมากกว่าการสร้างอาคารที่ประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การก่อสร้างที่ยั่งยืนต้องคำนึงถึงจิตวิญญาณด้วย

หนังสือเล่มนี้ได้สำรวจการออกแบบที่หลายฝ่ายต้องมีความเห็นร่วมกัน มีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม และวิธีที่ทำให้แนวคิดทางสถาปัตยกรรมเติบโตอย่างมีชีวิต สอดคล้องกลมกลืนกับนิเวศโดยรวม ตามความต้องการของสถานที่และผู้คน แนวคิดของผู้เขียนได้เปิดตาเปิดใจให้แก่หลักการออกแบบที่เป็นไปได้ ปรัชญาและแนวทางที่นำเสนอมีคุณค่า เป็นประโยชน์ต่อสถาปนิก นักก่อสร้าง นักออกแบบ นักผังเมือง นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของบ้าน และทุกคนผู้ปรารถนาจะปลูกสร้างสิ่งใดๆ บนผืนดินนี้


คริสโตเฟอร์ เดย์ (Christopher Day)
คริสโตเฟอร์ เดย์ (Christopher Day)

คริสโตเฟอร์ เดย์ (Christopher Day)

สถาปนิก ที่ปรึกษาการออกแบบ นักก่อสร้าง และประติมากร เขาออกแบบการก่อสร้างตามหลักการนิเวศศาสตร์ที่เขาเขียนไว้ในหนังสือหลายๆ เล่ม ได้รับรางวัลมากมาย รวมถึงรางวัลเจ้าชายแห่งเวลส์ เดย์เคยเป็นศาสตราจารย์พิเศษที่ Queens College, Belfast และมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และยุโรป เขาเดินทางทั่วโลกเพื่อให้การบรรยายในแวดวงนานาชาติ