(-35%) ผดุงโลกนี้ไว้: ข้อเรียกร้องเพื่อจริยธรรมโลกแนวใหม่จากอินเดียโบราณ (To Uphold the World)

273 ฿

ผดุงโลกนี้ไว้: ข้อเรียกร้องเพื่อจริยธรรมโลกแนวใหม่จากอินเดียโบราณ (To Uphold the World)

ผู้เขียน: บรูซ ริช (Bruce Rich)
ผู้แปล: ลัดดา วิวัฒน์สุระเวช, วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์
บรรณาธิการ: ดรุณี แซ่ลิ่ว
ISBN: 978-616-481-021-1
ราคาปก: 420 บาท
จำนวนหน้า: 392

 

ปี 1991 บรูซ ริช เดินทางไปรัฐโอริสสาและเพ่งมองไปยังศิลาจารึกมากมายที่จักรพรรดิอโศกแห่งอินเดียสร้างไว้กว่า 2,200 ปีก่อน เขาฉงนสนเท่ห์ไปกับศิลาจารึกซึ่งประกาศถึงขันติธรรมทางศาสนา การอนุรักษ์ การไม่ใช้ความรุนแรง การปกป้องสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ต่างๆ และสิทธิมนุษยชน

ริชถูกดึงเข้าสู่โลกของพระเจ้าอโศก พระองค์คือผู้พิชิตผู้เปลี่ยนมาสมาทานพุทธศาสนาหลังสงครามนองเลือดครั้งใหญ่ แต่จักรวรรดิของพระองค์กลับวางอยู่บนระบบการเมืองที่ให้ความสำคัญกับความมั่งคั่งทางวัตถุและการเมืองที่ไร้ศีลธรรม เกาฎิยะคือผู้ที่ทำให้ระบบเช่นนั้นสมบูรณ์ขึ้น เขาคือรัฐบุรุษผู้เขียนคัมภีร์เศรษฐศาสตร์ฉบับแรกของโลก ในการวิพากษ์อย่างทรงพลังของกระแสคลื่นโลกาภิวัฒน์ ริชเรียกร้องให้มีจริยธรรมโลกแบบใหม่อย่างเร่งด่วน ด้วยการกลั่นกรองสารของพระเจ้าอโศกและเกาฎิยะได้อย่างถูกเวลา พร้อมกับสะท้อนถึงนักคิดจากยุคสมัยต่างๆ ตั้งแต่อริสโตเติลและอดัม สมิธ จนถึงจอร์จ โซรอส

 


เกี่ยวกับผู้เขียน

บรูซ ริช ผู้เขียนหนังสือ ผดุงโลกนี้ไว้
Bruce Rich

บรูซ ริช (Bruce Rich)

เป็นทนายความที่กรุงวอชิงตัน ดีซี ทำงานส่งเสริมมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและสังคมสำหรับกิจการด้านการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งทำให้เขาได้รับรางวัล Global 500 ขององค์การสหประชาชาติ ริซเป็นผู้เขียนหนังสือ Mortgaging the Earth: The World Bank, Environmental Impoverishment, and the Crisis of Development

เว็บไซต์ของบรูซ ริช https://brucemrich.com/