ชีวิตและญาณทัสนะของตรุงปะ: คุรุบ้าผู้ปรีชาญาณ (Chögyam Trungpa: His Life and Vision)

531 ฿

ชีวิตและญาณทัสนะของตรุงปะ : คุรุบ้าผู้ปรีชาญาณ (มีตำหนิเล็กน้อย ลด 30%)
(Chögyam Trungpa: His Life and Vision)

ผู้เขียน: ฟาบริซ มิดัล
ผู้แปล: พินทุสร ติวุตานนท์
บรรณาธิการ: พจนา จันทรสันติ
ISBN: 978-611-90054-1-9
ราคาปก: 590 บาท

 

เกิดมาเยี่ยงสงฆ์
ตายลงเยี่ยงราชัน
เราจักตามสิงสถิตในตัวท่าน
ร่วมกันกับดราละ
ขอจงมีแต่ความสุขสวัสดี!

– ปัจฉิมลิขิต –

 

หนังสือเล่มนี้ช่วยให้เราเข้าใจถึงชีวิตและผลงานของธรรมาจารย์ท่านหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นมหาสิทธาร่วมสมัยคนสำคัญ เชอเกียม ตรุงปะ เป็นมากกว่าธรรมาจารย์ ศิลปิน กวี และนักสังคมศาสตร์ ท่านเป็นลามะที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ใด ๆ และเป็นที่ยอมรับนับถือว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลสูงสุดผู้หนึ่ง ต่อการเผยแผ่พุทธศาสนาในโลกตะวันตก เป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยนาโรปะ ที่เมืองโบลเดอร์ รัฐโคโลราโด ศูนย์ชัมบาลาเทรนนิ่ง และ วัชรธาตุสมาคม