พะเลอโดะ แห่งป่าแม่เงา

Original price was: 390 ฿.Current price is: 50 ฿.

หนังสือขายตามสภาพ

พะเลอโดะ แห่งป่าแม่เงา

“ชีวิตและโลกอยู่ภายในตัวเรา อยู่ภายในเมล็ดเล็กๆ เราสามารถรู้และมองเห็นได้ จากภายในของเราเอง ความเปลี่ยนแปลงกำเนิดจากภายใน เราจะต้องเรียนรู้จากการเพาะปลูก จากการลงสู่ผืนดิน เราเรียนรู้ข่าวสารทั้งโลกได้จากเมล็ดข้าว และใบไม้ ทุกสิ่งที่อยู่ห่างไกลออกไป ล้วนแต่อยู่ใกล้ๆ กับเราทั้งสิ้น เช่นเดียวกัน สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา ก็คือสิ่งที่อยู่ไกลสุดขอบฟ้า”

– วีระศักดิ์ ยอดระบำ

เรื่องราวของวีระศักดิ์ ยอดระบำ หรือ “พะเลอโดะ แห่งป่าแม่เงา” ผู้เดินทางมาไกลจากราวป่าในแม่ฮ่องสอน เขาเขียนโลกบนผืนดินด้วยเมล็ดพันธุ์ อยู่กับผืนดินและการเพาะปลูกแบบคนจริงตลอด 20 ปี วันนี้เขาได้ส่งสาส์นจากผู้ปลูกเมล็ดพันธุ์ลงบนผืนดินสู่ผู้คนในเมืองใหญ่ได้อย่างแหลมคม