หัวใจอันประเสริฐ : เปลี่ยนโลกได้จากภายใน (The Heart Is Noble)

Original price was: 270 ฿.Current price is: 230 ฿.

สินค้าหมดแล้ว

หัวใจอันประเสริฐ: เปลี่ยนโลกได้จากภายใน (The Heart Is Noble)

ผู้เขียน: องค์กรรมาปะที่ 17 (Ogyen Trinley Dorje)
ผู้แปล: นัยนา นาควัชระ
ปีที่พิมพ์: 2558
จำนวนหน้า: 248
ISBN: 978-616-7368-61-0

องค์กรรมาปะกำลังมองโลกในแง่ดี และในขณะเดียวกันท่านก็กำลังเรียกร้องให้เราเปิดจิตและใจให้กว้างต่อความสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบที่เรามีกับผู้อื่น ไม่ว่ากับคนในครอบครัว กับชุมชน ระบบสังคม หรือกับโลกของเรา เป็นเพราะท่านได้รับการฝึกฝนทางจิตวิญญาณมาอย่างลึกซึ้ง อีกทั้งมีความสนใจใคร่รู้และมีความรักให้กับโลก ท่านจึงสามารถทำให้เราเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าการเป็นมนุษย์หมายถึงอะไร และเหตุใดจึงจำเป็นที่เราต้องเป็นห่วงเป็นใยความเป็นอยู่ของผู้อื่น ท่านชี้ให้เห็นว่าเราสามารถสร้างโลกใหม่ได้ด้วยความอุตสาหะ ด้วยการนำทรัพยากรที่เรามีอยู่แล้วอย่างล้นเหลือออกมาใช้ สิ่งนั้นก็คือหัวใจอันประเสริฐที่มนุษย์ทุกคนมีอยู่ภายในตัว

หนังสือเล่มนี้มีที่มาจากการพบปะพูดคุยระหว่างองค์กรรมาปะกับนักศึกษามหาวิทยาลัยชาวอเมริกันซึ่งเป็นคนหนุ่มสาวผู้กอปรด้วยสติปัญญา การพบปะครั้งนี้มิได้เป็นไปในรูปของการนำเสนอทัศนะทางพุทธศาสนา แต่ผลลัพธ์ที่ได้คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าแนวคิดแบบพุทธสามารถให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ในการสนทนากับคนร่วมสมัย องค์กรรมาปะได้พร่ำอธิบายว่าเราสามารถเข้าถึงคุณสมบัติพื้นฐานที่ดีงามซึ่งเรามีอยู่แล้วในตน ซึ่งหมายถึงการเข้าถึง “จิตใจอันประเสริฐ” ดังชื่อหนังสือ

“เพื่อที่จะก่อเกิดแรงจูงใจและการกระทำที่เป็นกุศล สิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องไม่เพียงแค่มีความปรารถนาดีเท่านั้น แต่จะต้องลงมือกระทำอย่างจริงจัง ไม่ว่าในเรื่องของการรับมือกับอารมณ์ การพัฒนาจิตใจ หรือการปกป้องธรรมชาติสิ่งแวดล้อม” – บางส่วนจากคำนิยมโดย องค์ทะไลลามะที่ 14