วิถีแห่งซูฟี (The Way of Sufi)

Original price was: 290 ฿.Current price is: 261 ฿.

วิถีแห่งซูฟี (The Way of Sufi)

ผู้เขียน: อิดริส ชาห์
ผู้แปล: ปรีชา ช่อปทุมมา
ปีที่พิมพ์: 2560
จำนวนหน้า: 296
ISBN: 978-616-7368-82-5

 

ความคิดอันแยบคาย
ซึ่งเกิดขึ้นกับผู้ครองตนอย่างพิศุทธ์
ท่ามกลางความไพศาลแห่งทะเลทราย

คำสอนของซูฟีมักทำให้ผู้ฟังรู้สึกฉงนโดยฉับพลัน คล้ายกับลัทธิเซนของจีนและญี่ปุ่นอย่างน่าประหลาด ทั้งที่อยู่ห่างไกลคนละทาง แสดงว่าผู้มีปัญญาแม้อยู่ ณ แห่งใด แนวความคิดย่อมดำเนินไปในลักษณาการเดียวกันเสมอ

นิทานซูฟีกว่าร้อยเรื่องและสุภาษิตเตือนใจอีกกว่าร้อยบท ที่อาจารย์ปรีชา ช่อปทุมมาได้คัดเลือกและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยไว้อย่างซื่อตรง จนกลายเป็นหนังสือขนาดย่อมเล่มนี้ อัดแน่นไปด้วยแง่คิดแยบคาย คติเตือนใจลึกซึ้ง สะกิดให้เราได้ตระหนักถึงหลักสัจธรรมแห่งชีวิต ที่ไม่ว่าจะดำรงอยู่ในวิถีวัฒนธรรมแบบใด ก็สามารถสัมผัสและเรียนรู้ได้ไม่ต่างกัน