สุนทรียสนทนาฉบับครอบครัว: สิบวันเปลี่ยนชีวิต ๒

128 ฿

สินค้าหมดแล้ว

ภาคต่อของหนังสือ สิบวันเปลี่ยนชีวิต ที่ผู้เขียนได้นำประสบการณ์จริงจากการทดลองนำกระบวนการสุนทรียสนทนามาประยุกต์ใช้กับสมาชิกในครอบครัว ในพื้นที่ส่วนตัวที่ทำให้ทุกคนกล้าเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริง ร่วมกันแบ่งบันความคิด และรับฟังกันอย่างเกื้อกูล ทุกขั้นตอนถูกบันทึกและนำเสนออย่างซื่อตรง ด้วยภาษาที่เรียบง่าย เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและนำไปทดลองปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

เรือรบ – จิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์ นายทหารเรือหนุ่มแห่งราชนาวีไทย ผู้ใช้เวลาว่างในการเดินทางฝึกตนค้นหาสิ่งที่ตำราการศึกษาปัจจุบันไม่มีสอน นั่นคือ วิถีแห่งการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า แม้อายุจะยังไม่มากนัก แต่เขาก็รับหน้าที่ในหลายบทบาท เป็นนักเขียนและคอลัมนิสต์ เจ้าของผลงานด้านการพัฒนาตนเอง เช่น สุนทรียสนทนาฉบับครอบครัว, ๑๐ กฎแห่งความสุข (ที่พ่อรวยไม่เคยสอน), Happiness Recipe: ๑๐ สูตรผสมความสุข เป็นอาจารย์ประจำวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายศึกษาโรงเรียนนายเรือ เป็นผู้ก่อตั้ง Dialogue Oasis ชุมชนแห่งการฟัง โดยพัฒนากระบวนการ “ไดอะล็อก หรือ สุนทรียสนทนา” เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาในการสื่อสารและปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีมในองค์กร เป็นนผู้ก่อตั้ง Learning Hub Thailand ธุรกิจเพื่อสังคม สร้างการเรียนรู้ สู่สมดุลและความสุขในชีวิตผู้คน