กลลวง: ชีวิตและคำสอนของมหาสิทธานาโรปะ (Illusion’s Game: the life and teaching of Naropa)

Original price was: 235 ฿.Current price is: 212 ฿.

สินค้าหมดแล้ว

หนังสือขายตามสภาพ

กลลวง: ชีวิตและคำสอนของมหาสิทธานาโรปะ (Illusion’s Game: the life and teaching of Naropa)

ผู้เขียน: เชอเกียม ตรุงปะ
ผู้แปล: วิจัก
ราคาปก: 235 บาท

แม้จะต่างกาลเวลา ต่างยุคสมัย ต่างเหตุการณ์ของโลกรอบตัว แต่ทว่าในใจของเราทุกผู้คนไม่ต่างกันเลย เราต่างก็กำลังเดินทางแสวงหาครูเพื่อการรู้แจ้ง ครูปรากฏอยู่รอบๆ ตัวเรา เงื่อนไขขัดขวางมิให้ได้พบครูอยู่ภายในใจของเราเอง พบกับตำนาน ประสบการณ์ของการแสวงหาครูเพื่อการรู้แจ้งในธรรมของมหาสิทธานาโรปะ ปราชญ์ทางพุทธศาสนา ผู้หันหลังให้กับตำแหน่งอธิการบดีแห่งนาลันทามหาวิหาร สถาบันการศึกษาพุทธศาสนาชั้นสูงที่สำคัญที่สุดในเอเชียยุคนั้น ผ่านการบอกเล่าโดยเชอเกียม ตรุงปะ คุรุท่านแรกผู้นำพุทธศาสนาสายวัชรยานไปเผยแผ่ในอเมริกา


เกี่ยวกับผู้เขียน

เชอเกียม ตรุงปะ ผู้เขียน
Chogyam Trungpa

เชอเกียม ตรุงปะ (Chogyam Trungpa, 1939-1987)

เชอเกียม ตรุงปะ ถือกำเนิดในแคว้นคามของทิเบตตะวันออก เมื่ออายุได้เพียงสิบสามเดือน ท่านได้ค้นพบว่าเป็น ตุลกู หรือ นิรมาณกายของคุรุองค์สำคัญในอดีตชาติ เชอเกียม ตรุงปะ เป็นลำดับที่สิบเอ็ดในสายธรรมที่เรียกว่า ตรุงปะ ตุลกู หลังจากได้รับการอภิเษกขึ้นเป็นเจ้าอาวาสแห่งอารามเซอร์มัง และเป็นผู้ว่าการของเขตเซอร์มังแล้ว ท่านก็ต้องเข้ารับการศึกษาอบรมเป็นเวลานานถึงสิบแปดปี กระทั่งท่านลี้ภัยออกจากทิเบตในปี 1959 ในฐานะที่เป็นตุลกูของนิกายกาคิว

เมื่ออายุแปดขวบได้รับการอุปสมบทเป็นสามเณร เมื่ออายุได้สิบแปดปี สำเร็จการศึกษาและได้รับเกียรติคุณ ยอร์ปอน (พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต) และเคนโป (เปรียญธรรม) และได้รับการบรรพชาเป็นพระภิกษุอย่างเต็มตัว

ตรุงปะ ริมโปเชได้มีโอกาสสัมผัสกับโลกตะวันตกเป็นครั้งแรก เมื่อท่านได้รับทุนสปอลดิงเพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ด ขณะพำนักอยู่ในอังกฤษท่านได้เริ่มอบรมสั่งสอนธรรมแก่นักศึกษาชาวตะวันตก ปี 1969 ตรุงปะได้เดินทางไปภูฐานเพื่อปลีกวิเวกภาวนา ทันทีที่ท่านกลับจากภูฐาน ท่าได้ลาสิกขาบท ถอดจีวรและสวมใส่เสื้อผ้าแบบชาวตะวันตก ท่านได้แต่งงานกับสาวชาวอังกฤษและไปพำนักในอเมริกาเหนือ

ท่านเป็นทั้งภาวนาจารย์ บัณฑิต และศิลปิน ท่านได้ก่อตั้งสถาบันนาโรปะ (ปัจจุบันคือ Naropa University) ขึ้นในปี 1974 ที่โบลเดอร์ โคโลราโด ได้จัดโครงการฝึกอบรมชัมบาลาและวัชรธาตุ รวมถึงศูนย์ภาวนานานาชาติ ผลงานเขียนของท่านมีมากมาย อาทิ ชัมบาลา: หนทางอันศักดิ์สิทธิ์ของนักรบลิงหลอกเจ้า (Cutting Through Spiritual Materialism)กลลวง เป็นต้น

อ่านชีวประวัติของเชอเกียม ตรุงปะ เพิ่มเติมได้จากหนังสือ ชีวิตและญาณทัสนะของตรุงปะ คุรุบ้าผู้ปรีชาญาณ จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สวนเงินมีมา