(-50%) กลลวง: ชีวิตและคำสอนของมหาสิทธานาโรปะ (Illusion’s Game: the life and teaching of Naropa)

118 ฿

หนังสือขายตามสภาพ ลด 50%

กลลวง: ชีวิตและคำสอนของมหาสิทธานาโรปะ (Illusion’s Game: the life and teaching of Naropa)

ผู้เขียน: เชอเกียม ตรุงปะ
ผู้แปล: วิจัก
ราคาปก: 235 บาท

แม้จะต่างกาลเวลา ต่างยุคสมัย ต่างเหตุการณ์ของโลกรอบตัว แต่ทว่าในใจของเราทุกผู้คนไม่ต่างกันเลย เราต่างก็กำลังเดินทางแสวงหาครูเพื่อการรู้แจ้ง ครูปรากฏอยู่รอบๆ ตัวเรา เงื่อนไขขัดขวางมิให้ได้พบครูอยู่ภายในใจของเราเอง พบกับตำนาน ประสบการณ์ของการแสวงหาครูเพื่อการรู้แจ้งในธรรมของมหาสิทธานาโรปะ ปราชญ์ทางพุทธศาสนา ผู้หันหลังให้กับตำแหน่งอธิการบดีแห่งนาลันทามหาวิหาร สถาบันการศึกษาพุทธศาสนาชั้นสูงที่สำคัญที่สุดในเอเชียยุคนั้น ผ่านการบอกเล่าโดยเชอเกียม ตรุงปะ คุรุท่านแรกผู้นำพุทธศาสนาสายวัชรยานไปเผยแผ่ในอเมริกา

 

หนังสือขายตามสภาพ ลด 50%