ขึ้นอยู่เหนือความบ้าคลั่ง: ประสบการณ์แห่งบาร์โดทั้งหก (Transcending Madness: The Experience of the Six Bardos)

Original price was: 390 ฿.Current price is: 351 ฿.

ขึ้นอยู่เหนือความบ้าคลั่ง: ประสบการณ์แห่งบาร์โดทั้งหก (Transcending Madness: The Experience of the Six Bardos)

เขียน: เชอเกียม ตรุงปะ (Chogyam Trungpa)
แปล: พจนา จันทรสันติ
ปีที่พิมพ์ 1/2564
ISBN  978-616-481-026-6
จำนวนหน้า  376

คำว่า บาร์โด ในภาษาทิเบตเกี่ยวพันอยู่กับชีวิตหลังความตาย ในที่นี้ เชอเกียม ตรุงปะได้พูดถึงบาร์โดในความหมายที่แตกต่างออกไป ในฐานะประสบการณ์ที่เป็นจุดสุดยอดของชั่วขณะนั้นๆ ประสบการณ์แห่งปัจจุบันของเรามักถูกปรุงแต่งด้วยสภาวจิตหนึ่งใดในสภาวะทั้งหก อันได้แก่ เทวภูมิ (ปีติ) อสุรภูมิ (ความอิจฉาและการไขว่คว้าแสวงหาความรื่นรมย์) มนุษยภูมิ (ตัณหาและความทะยานอยาก) ดิรัจฉานภูมิ (ความเขลา) เปรตภูมิ (ความยากจนข้นแค้นและการครอบครอง) และนิรยภูมิ (ความก้าวร้าวและความเกลียด) โดยการนำภูมิเหล่านี้ไปเชื่อมโยงกับประสบการณ์บาร์โดทั้งหกตามคติดั้งเดิม

ตรุงปะได้ชี้ให้เห็นถึง “ความบ้าคลั่ง” แห่งแบบแผนทางจิตใจของเรา ทั้งแสดงให้เห็นว่าแบบแผนเหล่านี้ได้มอบโอกาสแห่งความเป็นไปได้ ที่จะแปรเปลี่ยนประสบการณ์ในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นอิสรภาพ

ตัวอย่างเนื้อหาหนังสือ ขึ้นอยู่เหนือความบ้าคลั่ง


เกี่ยวกับผู้เขียน

Chogyam Trungpa ผู้เขียนหนังสือ ขึ้นอยู่เหนือความบ้าคลั่ง
Chogyam Trungpa

เชอเกียม ตรุงปะ (Chogyam Trungpa, 1939-1987)

เชอเกียม ตรุงปะ ถือกำเนิดในแคว้นคามของทิเบตตะวันออก เมื่ออายุได้เพียงสิบสามเดือน ท่านได้ค้นพบว่าเป็น ตุลกู หรือ นิรมาณกายของคุรุองค์สำคัญในอดีตชาติ เชอเกียม ตรุงปะ เป็นลำดับที่สิบเอ็ดในสายธรรมที่เรียกว่า ตรุงปะ ตุลกู หลังจากได้รับการอภิเษกขึ้นเป็นเจ้าอาวาสแห่งอารามเซอร์มัง และเป็นผู้ว่าการของเขตเซอร์มังแล้ว ท่านก็ต้องเข้ารับการศึกษาอบรมเป็นเวลานานถึงสิบแปดปี กระทั่งท่านลี้ภัยออกจากทิเบตในปี 1959 ในฐานะที่เป็นตุลกูของนิกายกาคิว

เมื่ออายุแปดขวบได้รับการอุปสมบทเป็นสามเณร เมื่ออายุได้สิบแปดปี สำเร็จการศึกษาและได้รับเกียรติคุณ ยอร์ปอน (พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต) และเคนโป (เปรียญธรรม) และได้รับการบรรพชาเป็นพระภิกษุอย่างเต็มตัว

ตรุงปะ ริมโปเชได้มีโอกาสสัมผัสกับโลกตะวันตกเป็นครั้งแรก เมื่อท่านได้รับทุนสปอลดิงเพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ด ขณะพำนักอยู่ในอังกฤษท่านได้เริ่มอบรมสั่งสอนธรรมแก่นักศึกษาชาวตะวันตก ปี 1969 ตรุงปะได้เดินทางไปภูฐานเพื่อปลีกวิเวกภาวนา ทันทีที่ท่านกลับจากภูฐาน ท่าได้ลาสิกขาบท ถอดจีวรและสวมใส่เสื้อผ้าแบบชาวตะวันตก ท่านได้แต่งงานกับสาวชาวอังกฤษและไปพำนักในอเมริกาเหนือ

ท่านเป็นทั้งภาวนาจารย์ บัณฑิต และศิลปิน ท่านได้ก่อตั้งสถาบันนาโรปะ (ปัจจุบันคือ Naropa University) ขึ้นในปี 1974 ที่โบลเดอร์ โคโลราโด ได้จัดโครงการฝึกอบรมชัมบาลาและวัชรธาตุ รวมถึงศูนย์ภาวนานานาชาติ ผลงานเขียนของท่านมีมากมาย อาทิ ชัมบาลา: หนทางอันศักดิ์สิทธิ์ของนักรบ, ลิงหลอกเจ้า (Cutting Through Spiritual Materialism), กลลวง เป็นต้น

อ่านชีวประวัติของเชอเกียม ตรุงปะ เพิ่มเติมได้จากหนังสือ ชีวิตและญาณทัสนะของตรุงปะ คุรุบ้าผู้ปรีชาญาณ จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สวนเงินมีมา